Filter op: Treasurymanagement

Alle filters verwijderen


De doorzakconstructie – Is het doorzakken van swaps voor u interessant?

Een groot aantal instellingen in de publieke sector beschikt over een portefeuille met derivaten waarin vooral renteswaps voorkomen. Deze renteswaps zijn veelal in het verleden aangeschaft, om renterisico’s af te dekken, maar worden nu vaak als onwenselijk ervaren. Wat ook de aanleiding was, veel instellingen zouden graag verlost zijn van deze swapportefeuille. In dit artikel gaan we in op een van de instrumenten die daaraan een bijdrage kan leveren: de ’doorzak‘.

Lees meer

Liquiditeitsbuffer: een kwestie van maatwerk

De financiële gezondheid van publieke instellingen staat sinds de financiële crisis nadrukkelijker in de schijnwerpers. Een gezonde instelling kan op zowel de korte als de lange termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen. Dit is dan ook terug te zien in goede ratio-ontwikkelingen, zoals de solvabiliteit, LtV en de DSCR. Echter betekent het hebben van gezonde ratio’s niet automatisch dat u snel voldoende middelen beschikbaar heeft om incidentele, financiële tegenvallers mee op te kunnen vangen.

Lees meer

Ken (uw) getallen?(!)

Om de financiële positie van een instelling goed te monitoren, spelen ratio’s of kengetallen een belangrijke rol. Toezichthoudende organen, zoals het Waarborgfonds voor de zorg of de Onderwijs Inspectie, doen suggesties welke ratio’s daarvoor te gebruiken. Financiers hanteren soms andere ratio’s. Een instelling moet, vinden wij, vooral zelf bepalen welke kengetallen bij de organisatie passen.

Lees meer

Personeel blijft de grootste zorg

De zorgsector blijft de gemoederen in Nederland bezighouden. De grootste financiële problemen lijken, mede dankzij het afscheidscadeautje van staatssecretaris Van Rijn, opgelost. Maar hoewel de daling van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor de korte termijn beperkt zal blijven, ligt een verdere daling op de loer als gevolg van de onderhandelbaarheid van de integrale tarieven in 2018.

Lees meer

3 is het magische getal

Eric Matheny (AGCS) over het Treasury Triangle Concept

Dit najaar houdt Eric Matheny, hoofd Global Treasury bij AGCS, een Ted-talk op de AFP-conferentie in San Diego. De aanleiding is een concept dat hij voor zijn bedrijf heeft uitgewerkt en waarmee het cashmanagement van een organisatie kan worden geoptimaliseerd. Het concept kan over de hele wereld worden toegepast; in alle talen, culturen en bedrijven. Laurens Tijdhof, partner bij Zanders, sprak met hem en vroeg hem naar de mogelijkheden van het Treasury Triangle Concept.

Lees meer