Filter op: Treasury services, Treasury services

Alle filters verwijderen


De Nederlandse hypotheekmarkt: Een gelijk speelveld voor banken en verzekeraars?

Als gevolg van diverse ontwikkelingen in de regelgeving verandert het Europese financiële landschap. De vraag is in hoeverre er op de Nederlandse hypotheekmarkt een gelijk speelveld bestaat voor banken en verzekeraars. Hoe consistent zijn de Basel III- en Solvency II-kapitaaleisen voor woninghypotheken?

Lees meer

Total Loss-Absorbing Capacity: het einde van de bail-out?

Miljarden euro’s aan publiek geld zijn geïnvesteerd in het overeind houden van systeemrelevante banken, op het toppunt van de financiële crisis. Dat moest anders. The Financial Stability Board kwam daarom met een voorstel om het ‘too-big-to-fail-probleem’ te elimineren. Verlost dit de maatschappij van een probleem of betalen we simpelweg de rekening vooraf in plaats van achteraf? Wat betekent dit voor Nederlandse banken?

Lees meer

Basel III dwingt banken tot innovatie

Nieuwe liquiditeitseisen vragen om zowel stabiele financiering als aantrekkelijke producten

De financiële crisis benadrukt de kapitaals- en liquiditeitsrisico’s binnen de financiële wereld. Om deze risico’s beter te beheersen is in december 2010 het nieuwe Basel III raamwerk gepubliceerd. Waar Basel II vooral gericht is op het opvangen van verliezen met kapitaalsbuffers, gaat Basel III een stap verder. De nieuwe richtlijnen van Basel III stellen, naast strengere kapitaalseisen, expliciete eisen aan de liquiditeitspositie van banken. Vooral de combinatie van deze eisen maakt het voor banken moeilijker om de optimale balansverhoudingen te vinden.

Lees meer

Structureel liquiditeitsrisicobeheer

Een eerste model voor de trading desk

De recente financiële crisis heeft het belang aangetoond van een robuust raamwerk voor het beheersen van liquiditeits- en financieringsrisico’s. Internationale organisaties zoals het Bazel’s Comité voor Bankentoezicht en het Institute of International Finance raden aan om liquiditeitskosten en -baten op te nemen in de prijsstelling van financiële producten.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken