Filter op: Treasury risk technology

Alle filters verwijderen


TREASURYnxt – Uw treasury eenvoudig in control

Voor veel organisaties kost het de nodige tijd en aandacht om leningen en derivaten eenvoudig te administreren en kasstromen te prognosticeren. Met TREASURYnxt hebben we een snelle, gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossing bedacht voor treasury-analyses binnen organisaties. Zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over modellen in Excel. En u zich kunt focussen op analyse en duiding van de resultaten.

Lees meer

Lokale optimalisatie

Treasury-optimalisatie in Azië, deel II

In ons eerste artikel over treasury-optimalisatie in Azië bespraken we drie verschillende optimalisatieniveaus. Deze niveaus vormen de basis voor deze serie over Treasury-optimalisatie in Azië. Om uw Treasury volwassener te maken, zullen we de optimalisatieniveaus nader toelichten en onderzoeken. Dit helpt de mogelijke stappen te begrijpen en identificeren die u kunt nemen voor verdere optimalisatie. In dit tweede artikel verkennen we de lokale optimalisatiemogelijkheden en de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het managen van treasury in Azië.

Lees meer

Het tijdperk van de Aziatische Treasury

Treasury-optimalisatie in Azië, deel I

Nu de eeuw van Azië begint en de regio zijn reputatie als groeimarkt kracht blijft bijzetten, doen steeds meer wereldwijd opererende multinationals veel zaken in de regio. Tegelijkertijd kijken Aziatische bedrijven over hun landsgrenzen heen, zowel binnen de regio als daarbuiten, en willen zij meer operationele en financiële efficiëntie realiseren.

Lees meer

Blijven denken in doelen

Financiële instituten en de snelle technologische verandering

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld om ons heen in hoog en alleen maar toenemend tempo. Deze veranderingssnelheid is de nieuwe realiteit – en dat gaat niet minder worden. Welke kansen biedt dit voor verzekeraars en banken?

Lees meer

Ook hardware is nog steeds een harde waarde

Neemt u even rustig de tijd om naar uw smartphone te kijken. Het heeft inmiddels een onomkeerbare rol in de globalisering. Bedenkt u zich dan dat dit apparaat pas twaalf jaar geleden is uitgevonden. En binnen een paar jaar na introductie is het reeds een commodity, zij het een dure: zó essentieel is-ie blijkbaar. Deze veranderingssnelheid is de nieuwe realiteit – en dat gaat niet minder worden. Dat beangstigt mensen begrijpelijkerwijs. Google ’t maar eens op ‘Teller adaptability curve’.

Lees meer