Filter op: Treasury organisatie, Publieke sector, Woningcorporaties

Alle filters verwijderen


Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Lees meer

Naar een eigen onderbouwde renteraming

Pleidooi voor het ontwikkelen van eigen ‘prudente’ renteramingen door woningcorporaties in voorbereiding op de begroting 2023

De verwachte ontwikkeling van economische parameters die in de jaarlijks gepubliceerde Leidraad economische parameters dPi staat beschreven, wordt in de meest recente editie opvallend genuanceerd toegelicht. Wat betekent dit voor de meerjarenbegroting van woningcorporaties?

Lees meer

Grote maatschappelijke opgaven verdienen publieke fondsen

Met de oprichting van onder meer InvestNL (EUR 1,7 miljard) en het Nationaal Groeifonds (EUR 20 miljard) leek de populariteit van publieke fondsen in Nederland het afgelopen jaar in een stroomversnelling te geraken.

Lees meer

Het WSW-dashboard van TREASURYnxt

De administratieve lasten van woningcorporaties zijn hoog. Zowel intern als extern wordt gedurende het jaar veel informatie gevraagd. Dit geldt ook voor treasury. Bestaande treasurytooling biedt vaak onvoldoende rapportagemogelijkheden om inzicht te krijgen in alle informatie die voor goede besluitvorming nodig is. Daarom hebben wij TREASURYnxt ontwikkeld: het treasuryplatform voor de publieke sector, waarin rapportages en dashboards kunnen worden samengesteld die deze informatie boven water halen.

Lees meer

TREASURYnxt

Een geïntegreerde oplossing voor de treasurer

Het management van iedere organisatie neemt graag juiste beslissingen. Op het gebied van treasury gaan deze bijvoorbeeld over de omvang of timing van nieuwe financiering, of het renterisico.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken