Filter op: Treasury management, Woningcorporaties

Alle filters verwijderenActualisatie van de liquiditeitsprognoses

Binnen een organisatie worden op basis van de huidige en te verwachten liquiditeitspositie belangrijke keuzes gemaakt. Het is daarom van groot belang dat de liquiditeitspositie nauwkeurig in beeld gebracht wordt en dat deze regelmatig wordt geactualiseerd.

Lees meer

Grip op de cash-strategie

Wellicht wordt het monitoren van de ontwikkeling van de liquiditeit ook in uw organisatie als een zuiver operationele aangelegenheid beschouwd. Wie echter verder kijkt, realiseert zich dat liquiditeit een belangrijke strategische component met zich meedraagt en een goede prestatie-indicator is.

Lees meer

DAEB of niet-DAEB, that’s the question!

Er bestaat een groot tekort aan betaalbare huurwoningen in het middensegment (huurprijzen van € 720 tot € 1.000 per maand). Het aandeel van woningcorporaties in dit middensegment is in de afgelopen vijf jaar sterk teruggedrongen als gevolg van twee ingrijpende wetswijzigingen.

Lees meer

Alternatief voor deposito?

Veel instanties binnen de publieke sector, zoals woningbouwcorporaties, maar ook provincies en gemeentes hebben regelmatig voor een korte periode overliquiditeit. Deze wordt vaak geplaatst op een deposito. Uit oogpunt van rendement èn risico zou ook naar alternatieven hiervoor gekeken kunnen worden. Er zijn goede alternatieven voorhanden, die voldoen aan de wettelijke kaders.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken