Filter op: Treasury management, Risicomanagement

Alle filters verwijderenZeven slokken op één borrel

De belangrijkste aandachtspunten bij het financieel beheer van uw nazorgfonds.

Op basis van Wet milieubeheer zijn de provinciale nazorgfondsen opgericht. In deze fondsen wordt het vermogen bijeengebracht dat dient te volstaan om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen, die voortvloeien uit de eeuwigdurende nazorg (lees: het voorkomen van milieuverontreiniging) van gesloten stortplaatsen.

Lees meer

Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

De praktische stappen van de FAUC®

Hoe ga je als organisatie om met toenemende complexiteit en onzekerheden?

In de voorjaarseditie van Zanders Magazine beschreven wij al kort de wetenschappelijke theorie achter FAUC®, waarbij het omgaan met complexiteit en onzekerheid centraal staan. Een belangrijk onderwerp voor veel organisaties dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Nu bieden we onze eerste praktische toepassing, in de vorm van een concreet product, het FAUC® Assessment Report. Aan de hand van een concreet model beschrijft en analyseert dit rapport zwaktes van organisaties waardoor deze kwetsbaar kunnen zijn voor toekomstige onzekerheden en (zowel positieve als negatieve) verrassingen.

Lees meer

Trends in Treasury 2017

embracing the new normal

2016 was een bewogen jaar voor alle zakelijke treasurers. Een jaar waarin in eerste instantie stabiliteit naar verwachting weer zou terugkeren in de markt. Maar ook een jaar waarin uiteindelijk verschillende nieuwe ontwikkelingen in beeld kwamen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken