Filter op: Treasury management, Fondsvorming

Alle filters verwijderenFondsontwikkeling: spanningsveld tussen het publieke apparaat en de realiteit

Een nieuwe economische realiteit, ombuigingen en bezuinigen maken dat overheden kritischer gaan kijken naar het financieel instrumentarium dat zij inzetten voor het realiseren van beleidsdoelen. De laatste twee jaar is ‘Niet meer subsidiëren, maar revolverend investeren’ het adagium. Hierbij staat de gedachte centraal dat middelen schaars zijn en meerdere keren ingezet moeten kunnen worden om […]

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken