Filter op: Treasury management, Financieringsadvies

Alle filters verwijderenDe noodzaak van een genormaliseerde EBITDA

Accepteer de convenanten van uw financiers niet (direct)!

In de vorige editie van dit magazine bespraken we de EBITDA-marge als ratio voor het monitoren van de liquiditeitspositie van zorginstellingen. Dit keer zoomen we dieper in op de EBITDA-berekening. De EBITDA wordt door de meeste financiers gebruikt om de performance van een organisatie te monitoren waarbij invloeden van bepaalde factoren, zoals financiële en boekhoudkundige beslissingen en belastingen, buiten beschouwing worden gelaten. Intern kan de EBITDA goed worden gebruikt als sturingsmechanisme.

Lees meer

Een vernieuwde ratio voor de zorgsector?

In de vorige column gingen we in op de current ratio voor het monitoren van liquiditeit. Deze keer nemen we de bruikbaarheid van een relatief nieuw liquiditeitsratio onder de loep: de EBITDA-marge. Beide ratio’s hebben een relatie tot de liquiditeit van de instelling, maar zijn totaal verschillend van insteek.

Lees meer

Nieuwe financieringsmogelijkheden voor zorginstellingen

Roll-over leningen met swaps in de zorg toegestaan

De kogel is door de kerk. Na een langdurige lobby van zorginstellingen en banken zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) haar beleidsregels omtrent lange rentenormering aanpassen. Dat is begin september de consensus in  de markt. De combinatie van een lening met variabele rente (roll-over lening) en een Interest Rate Swap (IRS) wordt gelijkgesteld aan een lange lening.

Dat betekent dat de lange rente in de IRS wordt nagecalculeerd en niet  langer de korte, lagere rente in de roll-over lening. Met een verschil tussen de korte rente (ca. 0,9%) en de lange rente (3,75%) van bijna 3% is dit een maatregel met substantiële gevolgen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken