Filter op: Treasury management, Financiele instellingen, Publieke sector

Alle filters verwijderen


Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

Met exponentiële technologieën naar exponentiële treasury

De technologie van vandaag biedt mogelijkheden die nooit eerder zo groot waren. Bovendien worden die mogelijkheden steeds groter. De technologieën van vandaag ontwikkelen zich niet lineair, maar exponentieel; in een banaanvormige groeicurve. Deze exponentiële technologieën zullen ook de afdelingen Treasury en Finance niet onberoerd laten. Hoe kun je de uitdagingen van exponentiële technologie het hoofd bieden en de mogelijkheden ervan omarmen? Samen met de Amerikaanse Association of Financial Professionals (AFP) deden wij uitvoerig onderzoek naar de impact van exponentiële technologie op de Treasury. Een samenvatting van onze bevindingen.

Lees meer

De praktische stappen van de FAUC®

Hoe ga je als organisatie om met toenemende complexiteit en onzekerheden?

In de voorjaarseditie van Zanders Magazine beschreven wij al kort de wetenschappelijke theorie achter FAUC®, waarbij het omgaan met complexiteit en onzekerheid centraal staan. Een belangrijk onderwerp voor veel organisaties dat wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Nu bieden we onze eerste praktische toepassing, in de vorm van een concreet product, het FAUC® Assessment Report. Aan de hand van een concreet model beschrijft en analyseert dit rapport zwaktes van organisaties waardoor deze kwetsbaar kunnen zijn voor toekomstige onzekerheden en (zowel positieve als negatieve) verrassingen.

Lees meer

Marktwaarde berekenen in de praktijk

CVA en DVA in de nieuwe wereld van IFRS13

IFRS13 vereist een nieuwe meting van de marktwaarde van financiële instrumenten. De nieuwe regelgeving geldt voor boekhoudperioden die beginnen op of na 1 januari 2013, en vereist de toevoeging van een credit value adjustment (CVA) en een debt value adjustment (DVA). Hoe neemt u dit mee in de waardering van de marktwaarde van uw derivaten? Wat zijn de consequenties ervan voor het waarderingsproces? En welke marktgegevens heeft u nodig?

Lees meer

Negens vinden tussen de zevens

Zanders interim services

Naast het consultancybedrijf bestaat de brede financiële dienstverlening van Zanders ook uit bemiddeling voor interim management: tijdelijke ondersteuning en capaciteit op diverse functieniveaus. De opdrachten variëren van een vijfdaagse testklus tot een invulling van een rol in een ingrijpend veranderingstraject of een vervanging bij langdurige afwezigheid.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken