Filter op: Treasury management, Cash management, Cash management

Alle filters verwijderen


Actualisatie van de liquiditeitsprognoses

Binnen een organisatie worden op basis van de huidige en te verwachten liquiditeitspositie belangrijke keuzes gemaakt. Het is daarom van groot belang dat de liquiditeitspositie nauwkeurig in beeld gebracht wordt en dat deze regelmatig wordt geactualiseerd.

Lees meer

Grip op de cash-strategie

Wellicht wordt het monitoren van de ontwikkeling van de liquiditeit ook in uw organisatie als een zuiver operationele aangelegenheid beschouwd. Wie echter verder kijkt, realiseert zich dat liquiditeit een belangrijke strategische component met zich meedraagt en een goede prestatie-indicator is.

Lees meer

Cashmanagement anno nu

Het managen van de cashflows en het stroomlijnen van de financiële logistiek van een organisatie is uiterst belangrijk voor het managen van liquiditeitsrisico’s en rentelasten. Er zijn verschillende manieren om dagelijks cashmanagement te stroomlijnen en Zanders heeft uitgebreide ervaring met het implementeren van de nieuwe structuren op dit gebied. Associate Director Hugh Davies licht het toe.

Lees meer

De ‘Financial Supply Chain’

Bedrijfsleven bepaalt benchmark handelsfinanciering

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende economische neergang zijn bedrijven zich meer gaan focussen op liquiditeit die vastzit in de ‘Financial Supply Chain’ (FSC). Door de heersende kredietkrapte op de financiële markten zagen bedrijven zich genoodzaakt op zoek te gaan naar ‘nieuwe bronnen’ van liquiditeit en verbetering van het werkkapitaal. Deze zoektocht bracht hen onder meer bij de strategische relatie tussen afnemers en leveranciers.

Lees meer

Cash management en werkkapitaalbeheer

Twee kanten van dezelfde munt

Zichtbaarheid van cash en werkkapitaalbeheer zijn prioriteiten in tijden dat krediet niet langer gemakkelijk beschikbaar is.

Om de financiële crisis uit te zitten, zijn slimme keuzes nodig.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken