Filter op: Swift

Alle filters verwijderen


De last van KYC op de schouders van corporates

Gebruik technische innovatie om KYC last te verlichten

Financiële instellingen zijn verplicht te onderzoeken of cash niet voor witwassen, de financiering van terrorisme of criminele activiteiten wordt gebruikt. Criminelen buiten elke situatie uit om hun schadelijke activiteiten uit te voeren. De recente toename in cybercriminaliteit toont aan dat de situatie rondom COVID-19 geen uitzondering is. Het doel van KYC (Know Your Customer) is het beschermen van het wereldwijde financiële systeem tegen het gebruik voor frauduleuze activiteiten. Banken spelen een sleutelrol in het herkennen van verdachte transacties. Om te bepalen welke transacties verdacht zijn, dienen banken hun klanten en eventuele veranderingen in hun activiteiten te kennen. De keerzijde is echter dat de last van KYC op de schouders van corporates al sinds de vorige (financiële) crisis is toegenomen. Blijft de last van KYC toenemen of zijn er manieren om die last te verlichten?

Lees meer

PSD2 – wat kunnen we er mee?

Eindgebruikers op de markt voor betaaldiensten – zowel consumenten als bedrijven – kunnen vanaf 2018 gaan profiteren van de herziene Richtlijn betalingsdiensten, PSD2. Wat betekent het voor uw organisatie?

Lees meer

EMEA’s shared service centers

De afgelopen twee decennia stonden bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) vooraan bij de invoering van shared service centers (SSCs), om de kosten te drukken als onderdeel van een bredere bedrijfsagenda van globalisering en de uitbreiding van outsourcing. Vandaag de dag spelen SSCs een centrale rol in de initiatieven van EMEA-bedrijven om hun treasury te hervormen, en wordt de inzet van SSCs overwogen om een aantal nieuwe doelstellingen te realiseren.

Lees meer

De onvermijdelijke kansen van ISO 20022

Sinds de aankondiging van de SEPA-einddatum is ISO 20022 van toekomstmuziek een onderwerp geworden dat bij veel treasuries hoog op de agenda staat. Op 1 februari 2014 zal het overgrote deel van betalingen en incasso’s in de Eurozone als SEPA-betaling moeten worden uitgevoerd. Het staat vast dat er op betalingsgebied veel zal veranderen, waarbij ISO 20022 als een van de belangrijkste veranderingen kan worden gezien.

Lees meer

EBAM

Your remote control in bank account management

An increasing focus on bank account management is being observed among European corporate customers. Worldwide treasury trends such as centralization, standardization and the increasing independence of banks have been gathering pace for several years. These trends have spurred the implementation not only of traditional treasury management systems, but they have also driven an increase in centralized payment factories, bank rationalization plans and SWIFT connectivity solutions.

Lees meer