Filter op: Risk modeling

Alle filters verwijderen


Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

Modelrisico

Tot het modelrisico rekenen we alle risico’s die ontstaan als gevolg van oversimplificering, fouten in een model, verkeerd gebruik van een model of gebruik van een verkeerd model. Een duidelijk en uitvoerig modelrisicoraamwerk vormt de basis voor goed risicobeheer. In dit artikel wordt het raamwerk voor modelrisicobeheer van Zanders uitvoerig uit de doeken gedaan.

Lees meer

Zanders IRRBB Quick Scan

In april 2016 publiceerde het Bazels Comité (BSBC) de definitieve standaard voor het renterisico in het bankenboek (IRRBB). Met deze standaard, die de basis zal vormen voor nieuwe EBA-richtlijnen, erkent het BCBS dat IRRBB – door de grote verscheidenheid aan banken – het beste binnen Pijler 2 past.

Lees meer

Het verschil tussen risico en onzekerheid

De FAUC-assessment

De wereld is complex en de toekomst onzeker. Wat betekent dat voor de bestaande modellen waar we onze verwachtingen op baseren? Voor Lex Hoogduin (hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten en Chairman van LCH Clearnet), was het een reden om Global Complexity Network (GloComNet) op te richten, een open platform gericht op het effectief omgaan met ‘complexiteit en onzekerheid’. Zanders sloot zich vorig jaar aan en gezamenlijk werd een Framework for Acting under Uncertainty and Complexity (FAUC)-assessment ontwikkeld. Een goede aanleiding om in gesprek te gaan met Lex Hoogduin en, namens Zanders, Rob Naber en Evert de Vries.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken