Filter op: Risk management

Alle filters verwijderen


Machine Learning Workshop

Met de trend naar meer rekenkundige middelen en grotere datasets, heeft de toepassing van machine learning (ML) in finance aan aantrekkingskracht gewonnen. Financiële instellingen zijn geïnteresseerd in hoe en waar ML-modellen van toegevoegde waarde kunnen zijn in hun businessmodel. In de afgelopen twee jaar heeft Zanders onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ML op het gebied van asset & liability management (ALM) en kredietrisico. Een van deze onderzoeken omvatte een schatting van het risico om in gebreke te blijven (PD, probability of default) bij zakelijke of particuliere leningen. De resultaten leken relevant en inzichtelijk, en daarom besloten we deze te delen met onze klanten in de vorm van een Workshop Machine Learning. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten.

Lees meer

Bank van de toekomst

De mobiele dienstverlening heeft de afgelopen twintig jaar veel in ons leven veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een taxi bestellen, uit eten gaan of contact met elkaar onderhouden. Banken zijn nog relatief weinig meegegaan in deze digitale opmars, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Lees meer

Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

Het toenemende belang van proactief kredietrisicomanagement bij corporates

Treasurers bij multinationale ondernemingen hechten steeds meer belang aan risicobeheer, niet in de laatste plaats door de grotere volatiliteit op de financiële markten. Zij richten zich vooral op valutarisicobeheer, maar kredietrisico’s dienen evenmin vergeten te worden.

Lees meer

Trends in Treasury 2017

embracing the new normal

2016 was een bewogen jaar voor alle zakelijke treasurers. Een jaar waarin in eerste instantie stabiliteit naar verwachting weer zou terugkeren in de markt. Maar ook een jaar waarin uiteindelijk verschillende nieuwe ontwikkelingen in beeld kwamen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken