Filter op: Risicomanagement

Alle filters verwijderen


Bank van de toekomst

De mobiele dienstverlening heeft de afgelopen twintig jaar veel in ons leven veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een taxi bestellen, uit eten gaan of contact met elkaar onderhouden. Banken zijn nog relatief weinig meegegaan in deze digitale opmars, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Dat komt niet alleen doordat de maatschappij een bepaalde service […]

Lees meer

De impact van klimaatverandering op financiële instellingen

Dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen heeft, mag al geruime tijd geen verrassing meer heten. Een veel recentere ontwikkeling, daarentegen, is het groeiende besef dat de klimaatverandering ook van grote invloed is op de financiële sector. De Bank of England (BoE) is zelfs van mening dat klimaatverandering de ‘tragedie van de toekomst’ is en stelt dat, tegen de tijd dat het duidelijk wordt dat klimaatverandering ongewilde risico’s met zich meebrengt, het mogelijk al te laat is om in te grijpen [1]. Dit artikel geeft een samenvatting van de verschillende financiële risico’s als gevolg van klimaatverandering, verscheidende initiatieven binnen de financiële sector met betrekking tot de verschuiving naar een groenere en koolstofarme economie, en een vooruitblik.

Lees meer

Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

De doorzakconstructie – Is het doorzakken van swaps voor u interessant?

Een groot aantal instellingen in de publieke sector beschikt over een portefeuille met derivaten waarin vooral renteswaps voorkomen. Deze renteswaps zijn veelal in het verleden aangeschaft, om renterisico’s af te dekken, maar worden nu vaak als onwenselijk ervaren. Wat ook de aanleiding was, veel instellingen zouden graag verlost zijn van deze swapportefeuille. In dit artikel gaan we in op een van de instrumenten die daaraan een bijdrage kan leveren: de ’doorzak‘.

Lees meer

Liquiditeitsbuffer: een kwestie van maatwerk

De financiële gezondheid van publieke instellingen staat sinds de financiële crisis nadrukkelijker in de schijnwerpers. Een gezonde instelling kan op zowel de korte als de lange termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen. Dit is dan ook terug te zien in goede ratio-ontwikkelingen, zoals de solvabiliteit, LtV en de DSCR. Echter betekent het hebben van gezonde ratio’s niet automatisch dat u snel voldoende middelen beschikbaar heeft om incidentele, financiële tegenvallers mee op te kunnen vangen.

Lees meer