Filter op: Publieke sector

Alle filters verwijderen


Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Lees meer

Naar een eigen onderbouwde renteraming

Pleidooi voor het ontwikkelen van eigen ‘prudente’ renteramingen door woningcorporaties in voorbereiding op de begroting 2023

De verwachte ontwikkeling van economische parameters die in de jaarlijks gepubliceerde Leidraad economische parameters dPi staat beschreven, wordt in de meest recente editie opvallend genuanceerd toegelicht. Wat betekent dit voor de meerjarenbegroting van woningcorporaties?

Lees meer

Hoe het Nationaal Warmtefonds de energietransitie helpt financieren

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijk opgaven ooit in Nederland. Het doel is om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien en zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Dit vraagt veel van iedereen.

Lees meer

Ambities in de niet-DAEB tak

Dat de woningnood hoog is in Nederland, is bekend. Uit onderzoek in 2016, geïnitieerd door toenmalig minister van Wonen, Stef Blok, bleek er al sprake van onvoldoende aanbod van huurwoningen in de middenhuur, de vrijesectorwoningen met een huurprijs tussen € 763 en € 1.000. Nu, zes jaar later, is dit niet veranderd.

Lees meer

Grote maatschappelijke opgaven verdienen publieke fondsen

Met de oprichting van onder meer InvestNL (EUR 1,7 miljard) en het Nationaal Groeifonds (EUR 20 miljard) leek de populariteit van publieke fondsen in Nederland het afgelopen jaar in een stroomversnelling te geraken.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken