Filter op: Processen systemen

Alle filters verwijderen


Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Lees meer

Hoe het Nationaal Warmtefonds de energietransitie helpt financieren

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De energietransitie is een van de grootste maatschappelijk opgaven ooit in Nederland. Het doel is om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien en zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. Dit vraagt veel van iedereen.

Lees meer

Grote maatschappelijke opgaven verdienen publieke fondsen

Met de oprichting van onder meer InvestNL (EUR 1,7 miljard) en het Nationaal Groeifonds (EUR 20 miljard) leek de populariteit van publieke fondsen in Nederland het afgelopen jaar in een stroomversnelling te geraken.

Lees meer

Het WSW-dashboard van TREASURYnxt

De administratieve lasten van woningcorporaties zijn hoog. Zowel intern als extern wordt gedurende het jaar veel informatie gevraagd. Dit geldt ook voor treasury. Bestaande treasurytooling biedt vaak onvoldoende rapportagemogelijkheden om inzicht te krijgen in alle informatie die voor goede besluitvorming nodig is. Daarom hebben wij TREASURYnxt ontwikkeld: het treasuryplatform voor de publieke sector, waarin rapportages en dashboards kunnen worden samengesteld die deze informatie boven water halen.

Lees meer

Gebruik ‘Value at Risk’ voor professioneel risicomanagement bij fondsen

In de afgelopen jaren maken (de)centrale overheden steeds meer gebruik van revolverende fondsen om hun maatschappelijke vraagstukken te financieren en te helpen realiseren. Omdat deze fondsen projecten met een publieke en maatschappelijke meerwaarde oppakken – die de private financieringsmarkt vanwege het relatief hoge risico vaak laten liggen – is professioneel risicomanagement cruciaal.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken