Filter op: Liquiditeitsrisico

Alle filters verwijderen


Liquiditeitsbuffer: een kwestie van maatwerk

De financiële gezondheid van publieke instellingen staat sinds de financiële crisis nadrukkelijker in de schijnwerpers. Een gezonde instelling kan op zowel de korte als de lange termijn aan haar financiële verplichtingen voldoen. Dit is dan ook terug te zien in goede ratio-ontwikkelingen, zoals de solvabiliteit, LtV en de DSCR. Echter betekent het hebben van gezonde ratio’s niet automatisch dat u snel voldoende middelen beschikbaar heeft om incidentele, financiële tegenvallers mee op te kunnen vangen.

Lees meer

PSD2 – wat kunnen we er mee?

Eindgebruikers op de markt voor betaaldiensten – zowel consumenten als bedrijven – kunnen vanaf 2018 gaan profiteren van de herziene Richtlijn betalingsdiensten, PSD2. Wat betekent het voor uw organisatie?

Lees meer

Waarom is modellering essentieel?

Spaargeld als financieringsbron

Voor banken is variabel spaargeld als financieringsbron wezenlijk anders dan ‘professionele’ financieringsbronnen. Welke risico’s komen erbij kijken en hoe bepaal je het rendement ervan?

Lees meer

FTP: effectieve sturing naar inzichtelijkheid

De mogelijkheden en beperkingen van Funds Transfer Pricing

Het behalen van renteresultaat is een pijler van het bedrijfsmodel van een bank. Het totale renteresultaat is makkelijk te meten, maar in hoeverre dragen de afdelingen die geld ophalen en financieringen verstrekken daaraan bij? Een Funds Transfer Pricing (FTP)-raamwerk kan helpen daarin inzicht te geven, maar brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee.

Lees meer

Het liquiditeitsrisico van AIFMD

De shut down van de Amerikaanse overheid heeft wederom aangetoond dat liquiditeitsrisico enorme gevolgen kan hebben.

Lees meer