Filter op: Fondsvorming

Alle filters verwijderen


Gebruik ‘Value at Risk’ voor professioneel risicomanagement bij fondsen

In de afgelopen jaren maken (de)centrale overheden steeds meer gebruik van revolverende fondsen om hun maatschappelijke vraagstukken te financieren en te helpen realiseren. Omdat deze fondsen projecten met een publieke en maatschappelijke meerwaarde oppakken – die de private financieringsmarkt vanwege het relatief hoge risico vaak laten liggen – is professioneel risicomanagement cruciaal.

Lees meer

“Binnen een paar jaar verwacht het fonds te verdubbelen, naar 1 miljard”

In gesprek met Frank Nivard, Fondsmanager van het Nationale Warmtefonds

Naar aanleiding van het Klimaatakkoord heeft de Rijksoverheid het Nationaal Warmtefonds (NWF) in het leven geroepen. Het fonds biedt particulieren langjarige financiering om hun woningen te kunnen verduurzamen, tegen een aantrekkelijke rente.

Lees meer


Fondsontwikkeling: spanningsveld tussen het publieke apparaat en de realiteit

Een nieuwe economische realiteit, ombuigingen en bezuinigen maken dat overheden kritischer gaan kijken naar het financieel instrumentarium dat zij inzetten voor het realiseren van beleidsdoelen. De laatste twee jaar is ‘Niet meer subsidiëren, maar revolverend investeren’ het adagium. Hierbij staat de gedachte centraal dat middelen schaars zijn en meerdere keren ingezet moeten kunnen worden om […]

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken