Filter op: Financiele instellingen

Alle filters verwijderen


Machine Learning Workshop

Met de trend naar meer rekenkundige middelen en grotere datasets, heeft de toepassing van machine learning (ML) in finance aan aantrekkingskracht gewonnen. Financiële instellingen zijn geïnteresseerd in hoe en waar ML-modellen van toegevoegde waarde kunnen zijn in hun businessmodel. In de afgelopen twee jaar heeft Zanders onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ML op het gebied van asset & liability management (ALM) en kredietrisico. Een van deze onderzoeken omvatte een schatting van het risico om in gebreke te blijven (PD, probability of default) bij zakelijke of particuliere leningen. De resultaten leken relevant en inzichtelijk, en daarom besloten we deze te delen met onze klanten in de vorm van een Workshop Machine Learning. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten.

Lees meer

Op weg naar een operational resilience framework

Op dit moment staat ‘operational resilience’ (operationele veerkracht) voor veel organisaties bovenaan de agenda van de raad van bestuur en het senior management. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk laten zien hoe kwetsbaar samenlevingen en organisaties zijn voor onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen.

Lees meer

“Validatie is veel meer dan een wiskundige exercitie”

Een interview met Martijn Habing (ABN AMRO)

Risicomodellen van banken worden door model risk managers gevalideerd om te bepalen of alle risico’s juist in kaart zijn gebracht. Martijn Habing, hoofd Model Risk Management (MoRM) bij ABN AMRO, sprak eerder dit jaar tijdens het Zanders Risk Management Seminar over de vraag in hoeverre een model de impact van een gebeurtenis kan voorspellen. Wij gingen vervolgens met hem in gesprek om meer te horen over MoRM bij ABN AMRO.

Lees meer

De relevantie van de rentetermijnstructuur

Het genereren van een toekomstig stress-scenario voor de rentetermijnstructuur is niet eenvoudig. Bovendien dient het zorgvuldig te gebeuren, omdat het anders negatieve gevolgen kan hebben voor een financiële instelling.

Lees meer

Blijven denken in doelen

Financiële instituten en de snelle technologische verandering

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld om ons heen in hoog en alleen maar toenemend tempo. Deze veranderingssnelheid is de nieuwe realiteit – en dat gaat niet minder worden. Welke kansen biedt dit voor verzekeraars en banken?

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken