Filter op: Financiele instellingen

Alle filters verwijderen


“Validatie is veel meer dan een wiskundige exercitie”

Een interview met Martijn Habing (ABN AMRO)

Risicomodellen van banken worden door model risk managers gevalideerd om te bepalen of alle risico’s juist in kaart zijn gebracht. Martijn Habing, hoofd Model Risk Management (MoRM) bij ABN AMRO, sprak eerder dit jaar tijdens het Zanders Risk Management Seminar over de vraag in hoeverre een model de impact van een gebeurtenis kan voorspellen. Wij gingen vervolgens met hem in gesprek om meer te horen over MoRM bij ABN AMRO.

Lees meer

De relevantie van de rentetermijnstructuur

Het genereren van een toekomstig stress-scenario voor de rentetermijnstructuur is niet eenvoudig. Bovendien dient het zorgvuldig te gebeuren, omdat het anders negatieve gevolgen kan hebben voor een financiële instelling.

Lees meer

Blijven denken in doelen

Financiële instituten en de snelle technologische verandering

Technologische ontwikkelingen veranderen de wereld om ons heen in hoog en alleen maar toenemend tempo. Deze veranderingssnelheid is de nieuwe realiteit – en dat gaat niet minder worden. Welke kansen biedt dit voor verzekeraars en banken?

Lees meer

De impact van klimaatverandering op financiële instellingen

Dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen heeft, mag al geruime tijd geen verrassing meer heten. Een veel recentere ontwikkeling, daarentegen, is het groeiende besef dat de klimaatverandering ook van grote invloed is op de financiële sector. De Bank of England (BoE) is zelfs van mening dat klimaatverandering de ‘tragedie van de toekomst’ is en stelt dat, tegen de tijd dat het duidelijk wordt dat klimaatverandering ongewilde risico’s met zich meebrengt, het mogelijk al te laat is om in te grijpen [1]. Dit artikel geeft een samenvatting van de verschillende financiële risico’s als gevolg van klimaatverandering, verscheidende initiatieven binnen de financiële sector met betrekking tot de verschuiving naar een groenere en koolstofarme economie, en een vooruitblik.

Lees meer

Risicomanagement na Basel III

De toekomst van banken

Sinds de financiële crisis is er veel gewerkt aan nieuwe regelgeving voor de bancaire sector. Zo zijn de prudentiële regels van Basel 3 met de zogenoemde ‘Final Reform’ van december 2017 (in de volksmond ook wel Basel 3.5 of Basel 4 genoemd) zo goed als af. Wat staat de banken in de komende jaren verder nog te wachten?

Lees meer