Filter op: Derivatenadvisering

Alle filters verwijderen


Cruciaal inzicht voor een vitale organisatie

Wist u dat onvoldoende liquiditeit, vaker dan een tekortschietende solvabiliteit, de oorzaak is van het faillissement van een bedrijf? Het is dus van groot belang om de in- en uitgaande kasstromen goed in beeld te hebben, zowel in terugkijkend als toekomstgericht perspectief. Koppel daaraan de negatieve creditrente die tegenwoordig over de liquiditeiten wordt gerekend, en goed cashmanagement is niet alleen van vitaal belang voor de financiële gezondheid van uw organisatie, maar kan ook op de korte termijn geld besparen.

Lees meer

Hoe zorg je als treasurer nu voor continuïteit van financiering?

Een gedegen uitvoering van de financieringsstrategie, met continue aandacht voor bestaande kredietafspraken, is belangrijker dan ooit! Daarnaast mag de waarde van een goede relatie met banken of investeerder(s) niet worden onderschat. Wij leggen uit waarom.

Lees meer

De doorzakconstructie – Is het doorzakken van swaps voor u interessant?

Een groot aantal instellingen in de publieke sector beschikt over een portefeuille met derivaten waarin vooral renteswaps voorkomen. Deze renteswaps zijn veelal in het verleden aangeschaft, om renterisico’s af te dekken, maar worden nu vaak als onwenselijk ervaren. Wat ook de aanleiding was, veel instellingen zouden graag verlost zijn van deze swapportefeuille. In dit artikel gaan we in op een van de instrumenten die daaraan een bijdrage kan leveren: de ’doorzak‘.

Lees meer

Inzicht in de belangrijkste krachten achter waardeontwikkeling

Met een eigen Valuation Desk biedt Zanders een onafhankelijke en betrouwbare dienst aan haar klanten. Kort gezegd bepaalt en valideert de Valuation Desk de marktwaarden van financiële producten, zoals derivaten en leningen, voor alle marktsegmenten. Enkele vragen aan Rogier Galesloot, die leiding geeft aan het waardebepalende team.

Lees meer

Van koudwatervrees tot koude douche

Rentederivaten bij woningcorporaties

l’Histoire se répète, maar wat leren we er van?

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken