Filter op: Credit risk

Alle filters verwijderen


ESG-derivaten: innovatie of rage?

De afgelopen jaren hebben steeds meer organisaties een duurzaamheidsraamwerk geïmplementeerd, waarin specifieke KPI’s zijn opgenomen die kunnen worden gebruikt als basis voor het arrangeren van aan duurzaamheid gekoppelde financieringsinstrumenten.

Lees meer

Machine Learning Workshop

Met de trend naar meer rekenkundige middelen en grotere datasets, heeft de toepassing van machine learning (ML) in finance aan aantrekkingskracht gewonnen. Financiële instellingen zijn geïnteresseerd in hoe en waar ML-modellen van toegevoegde waarde kunnen zijn in hun businessmodel. In de afgelopen twee jaar heeft Zanders onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van ML op het gebied van asset & liability management (ALM) en kredietrisico. Een van deze onderzoeken omvatte een schatting van het risico om in gebreke te blijven (PD, probability of default) bij zakelijke of particuliere leningen. De resultaten leken relevant en inzichtelijk, en daarom besloten we deze te delen met onze klanten in de vorm van een Workshop Machine Learning. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten.

Lees meer

Op weg naar een operational resilience framework

Op dit moment staat ‘operational resilience’ (operationele veerkracht) voor veel organisaties bovenaan de agenda van de raad van bestuur en het senior management. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk laten zien hoe kwetsbaar samenlevingen en organisaties zijn voor onverwachte en onvoorziene gebeurtenissen.

Lees meer

Het verschil tussen risico en onzekerheid

De FAUC-assessment

De wereld is complex en de toekomst onzeker. Wat betekent dat voor de bestaande modellen waar we onze verwachtingen op baseren? Voor Lex Hoogduin (hoogleraar complexiteit en onzekerheid in financiële markten en financiële instituten en Chairman van LCH Clearnet), was het een reden om Global Complexity Network (GloComNet) op te richten, een open platform gericht op het effectief omgaan met ‘complexiteit en onzekerheid’. Zanders sloot zich vorig jaar aan en gezamenlijk werd een Framework for Acting under Uncertainty and Complexity (FAUC)-assessment ontwikkeld. Een goede aanleiding om in gesprek te gaan met Lex Hoogduin en, namens Zanders, Rob Naber en Evert de Vries.

Lees meer

Het toenemende belang van proactief kredietrisicomanagement bij corporates

Treasurers bij multinationale ondernemingen hechten steeds meer belang aan risicobeheer, niet in de laatste plaats door de grotere volatiliteit op de financiële markten. Zij richten zich vooral op valutarisicobeheer, maar kredietrisico’s dienen evenmin vergeten te worden.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken