Filter op: Corporates, Cash management

Alle filters verwijderen


Cashmanagement anno nu

Het managen van de cashflows en het stroomlijnen van de financiële logistiek van een organisatie is uiterst belangrijk voor het managen van liquiditeitsrisico’s en rentelasten. Er zijn verschillende manieren om dagelijks cashmanagement te stroomlijnen en Zanders heeft uitgebreide ervaring met het implementeren van de nieuwe structuren op dit gebied. Associate Director Hugh Davies licht het toe.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden in een verstandshuwelijk

De invloed van Basel III op de relatie tussen corporate en bank

Hoewel Basel lll op langere termijn een positief eff ect zou kunnen hebben op de gezondheid van de financiële markten en de banken, worden ook de reële economie en het bedrijfsleven ermee beïnvloed. Het economische eff ect van Basel lll wordt vaak genoemd, maar zelden in detail geanalyseerd. In dit artikel wordt de mogelijke impact van Basel lll op bedrijven in kaart gebracht, en worden mogelijkheden geschetst voor corporate treasurers en bankiers om de invloeden ervan te beperken.

Lees meer

De ‘Financial Supply Chain’

Bedrijfsleven bepaalt benchmark handelsfinanciering

Als reactie op de financiële crisis in 2008 en de daaropvolgende economische neergang zijn bedrijven zich meer gaan focussen op liquiditeit die vastzit in de ‘Financial Supply Chain’ (FSC). Door de heersende kredietkrapte op de financiële markten zagen bedrijven zich genoodzaakt op zoek te gaan naar ‘nieuwe bronnen’ van liquiditeit en verbetering van het werkkapitaal. Deze zoektocht bracht hen onder meer bij de strategische relatie tussen afnemers en leveranciers.

Lees meer

SWIFT and Zanders Web Seminar on Working Capital Management

A wide audience from banks and corporates listened in on the first Swift Webinar.

A wide audience from banks and corporates listened in on the first Swift Webinar (30 March 2011). Bas Rebel, executive consultant at Zanders explained what impact the 2008 credit crisis and the new Basel III regulations can have on corporate working capital. He highlighted that in the past two years the cash conversion cycle slowed […]

Lees meer

Cash management en werkkapitaalbeheer

Twee kanten van dezelfde munt

Zichtbaarheid van cash en werkkapitaalbeheer zijn prioriteiten in tijden dat krediet niet langer gemakkelijk beschikbaar is.

Om de financiële crisis uit te zitten, zijn slimme keuzes nodig.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken