Filter op: Corporate finance capital markets, Woningcorporaties, Werkkapitaalbeheer, Risicomanagement, Ifrm, Woningcorporaties, Financieringsadvies

Alle filters verwijderen


Ken (uw) getallen?(!)

Om de financiële positie van een instelling goed te monitoren, spelen ratio’s of kengetallen een belangrijke rol. Toezichthoudende organen, zoals het Waarborgfonds voor de zorg of de Onderwijs Inspectie, doen suggesties welke ratio’s daarvoor te gebruiken. Financiers hanteren soms andere ratio’s. Een instelling moet, vinden wij, vooral zelf bepalen welke kengetallen bij de organisatie passen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken