Filter op: Corporate finance capital markets, Debt advisory, Basel iii

Alle filters verwijderen


Meer inzicht in het corporate debt management van banken

Omgaan met de effecten van de Capital Requirements Directive IV

Er is veel geschreven over de invoering van Basel III, zowel in dit magazine als in andere media. De wereld is niet meer hetzelfde, dat is een feit. We hebben gemerkt dat meer diepgaand inzicht in de implicaties van de Capital Requirements Directive (CRD), de richtlijn voor kapitaalvereisten, nodig is.

Lees meer

Nieuwe voorwaarden in een verstandshuwelijk

De invloed van Basel III op de relatie tussen corporate en bank

Hoewel Basel lll op langere termijn een positief eff ect zou kunnen hebben op de gezondheid van de financiële markten en de banken, worden ook de reële economie en het bedrijfsleven ermee beïnvloed. Het economische eff ect van Basel lll wordt vaak genoemd, maar zelden in detail geanalyseerd. In dit artikel wordt de mogelijke impact van Basel lll op bedrijven in kaart gebracht, en worden mogelijkheden geschetst voor corporate treasurers en bankiers om de invloeden ervan te beperken.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken