Bank van de toekomst

De mobiele dienstverlening heeft de afgelopen twintig jaar veel in ons leven veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een taxi bestellen, uit eten gaan of contact met elkaar onderhouden. Banken zijn nog relatief weinig meegegaan in deze digitale opmars, maar daar lijkt nu verandering in te komen. Dat komt niet alleen doordat de maatschappij een bepaalde service […]

Lees meer

Warmtenetten gewaardeerd

Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat warmtenetten op termijn voor minimaal 50 procent in de benodigde warmte kunnen gaan voorzien, wat neerkomt op 25 procent van de benodigde energie. Hoe werken warmtenetten precies? En hoe zijn deze te financieren?

Lees meer

De impact van klimaatverandering op financiële instellingen

Dat de opwarming van de aarde catastrofale gevolgen heeft, mag al geruime tijd geen verrassing meer heten. Een veel recentere ontwikkeling, daarentegen, is het groeiende besef dat de klimaatverandering ook van grote invloed is op de financiële sector. De Bank of England (BoE) is zelfs van mening dat klimaatverandering de ‘tragedie van de toekomst’ is en stelt dat, tegen de tijd dat het duidelijk wordt dat klimaatverandering ongewilde risico’s met zich meebrengt, het mogelijk al te laat is om in te grijpen [1]. Dit artikel geeft een samenvatting van de verschillende financiële risico’s als gevolg van klimaatverandering, verscheidende initiatieven binnen de financiële sector met betrekking tot de verschuiving naar een groenere en koolstofarme economie, en een vooruitblik.

Lees meer

Zijn complexere modellen altijd beter?

Een onderdeel van het curriculum van de master Econometrics & Mathematical Economics aan de Vrije Universiteit is het vak ’Time Series Econometrics’. Bij dit vak leren de studenten tijdreeksen te analyseren met behulp van ’State Space Models’, waarbij wordt aangenomen dat observaties over de tijd (zoals de inhoud van de Nijl) worden gestuurd door niet-geobserveerde factoren.

Lees meer

Ook hardware is nog steeds een harde waarde

Neemt u even rustig de tijd om naar uw smartphone te kijken. Het heeft inmiddels een onomkeerbare rol in de globalisering. Bedenkt u zich dan dat dit apparaat pas twaalf jaar geleden is uitgevonden. En binnen een paar jaar na introductie is het reeds een commodity, zij het een dure: zó essentieel is-ie blijkbaar. Deze veranderingssnelheid is de nieuwe realiteit – en dat gaat niet minder worden. Dat beangstigt mensen begrijpelijkerwijs. Google ’t maar eens op ‘Teller adaptability curve’.

Lees meer