Twee nieuwe modules voor beter inzicht in kasstromen en de meerjarenbegroting

Iedere organisatie heeft langetermijndoelen. Het belangrijkste (financiële) doel is om over voldoende financiële buffers te beschikken om de kernactiviteiten ook op de langere termijn te kunnen ontplooien. Met onze vernieuwde modules in TREASURYnxt bieden wij u de mogelijkheid om nu ook beter grip en inzicht te krijgen op uw kasstromen en meerjarenbegroting.

Lees meer

Wat maakt een tool de beste cloudoplossing voor treasurers?

Op de zakelijke markt is veel treasurysoftware beschikbaar. Een organisatie kan kiezen uit verschillende pakketten om de treasury-administratie in te voeren.

Lees meer

ESG-derivaten: innovatie of rage?

De afgelopen jaren hebben steeds meer organisaties een duurzaamheidsraamwerk geïmplementeerd, waarin specifieke KPI’s zijn opgenomen die kunnen worden gebruikt als basis voor het arrangeren van aan duurzaamheid gekoppelde financieringsinstrumenten.

Lees meer

Toenemende inflatie, dus grotere behoefte aan een geïntegreerd risicoraamwerk

Dit voorjaar liep de inflatie in de VS op tot 8,6%, het hoogste percentage in 41 jaar.

Lees meer

Wanneer gaan de spaarrentes stijgen?

De lessen van een Pools prototype

De recente wijzigingen in het rentebeleid, die de eerste renteverhogingen in lange tijd markeren, vormen het signaal van een duidelijke trendbreuk die waarschijnlijk grote gevolgen zal hebben voor de financiële markten.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken