Minimale EBITDA en een hete soep

In het afgelopen jaar hebben we in ons magazine aandacht geschonken aan de verschillende ratio’s die door banken gehanteerd worden bij de verstrekking van financiering.

Lees meer

Treasury optimalisering in Azië

Het tijdperk van de Aziatische Treasury

Nu de eeuw van Azië begint en de regio zijn reputatie als groeimarkt kracht blijft bijzetten, doen steeds meer wereldwijd opererende multinationals veel zaken in de regio. Tegelijkertijd kijken Aziatische bedrijven over hun landsgrenzen heen, zowel binnen de regio als daarbuiten, en willen zij meer operationele en financiële efficiëntie realiseren.

Lees meer

De toegevoegde waarde van beleidswaarde

Vorig jaar juni informeerden Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit Woningcorporaties (Aw) de woningcorporaties dat hun beoordelingen vanaf 2019 op de beleidswaarde zouden worden gebaseerd.

Lees meer

De relevantie van de rentetermijnstructuur

Het genereren van een toekomstig stress-scenario voor de rentetermijnstructuur is niet eenvoudig. Bovendien dient het zorgvuldig te gebeuren, omdat het anders negatieve gevolgen kan hebben voor een financiële instelling.

Lees meer

Bank van de toekomst

De mobiele dienstverlening heeft de afgelopen twintig jaar veel in ons leven veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een taxi bestellen, uit eten gaan of contact met elkaar onderhouden. Banken zijn nog relatief weinig meegegaan in deze digitale opmars, maar daar lijkt nu verandering in te komen.

Lees meer