Treasury in crisistijd: houd grip op uw cash positie! 
  • Oktober 1, 2020
  • Online

Treasury in crisistijd: houd grip op uw cash positie! 

De Corona crisis stelt hoge eisen aan uw treasury organisatie. Om de crisis het hoofd te kunnen bieden zijn snelheid en flexibiliteit nodig. Kernvraag is hoe u in deze onzekere tijden grip houdt op uw liquiditeitspositie. Een betrouwbare, heldere en regelmatig geactualiseerde liquiditeitsprognose helpt daarbij.

De organisatie van Treasury in crisistijd en de rol van de liquiditeitsprognose daarbij is het onderwerp van een 45-minuten durend webinar voor publieke sector instellingen dat Zanders op donderdag 1 oktober a.s. organiseert. Wij nodigen u graag uit om dit webinar bij te wonen.

De volgende vragen komen in het webinar aan de orde:

  • Welke aanpassingen in de Treasury organisatie zijn er in crisistijd nodig?
  • Hoe komt u in onzekere tijden tot een betrouwbare liquiditeitsprognose?
  • Welke praktische tips zijn er ten aanzien van indeling, tijdshorizon en frequentie van actualisatie van deze prognose?
  • Hoe communiceert u in deze crisis met interne en externe stakeholders?

Datum: donderdag 1 oktober
Tijdstip: 10:00 uur

Heeft u vragen over dit webinar of vragen die u op voorhand graag tijdens het webinar wil voorleggen? Mailt u deze dan naar l.albertema@zanders.eu of belt u naar +31 6 55 48 73 74.