Ontbijtsessie ‘Warmtenetten’
  • Oktober 2, 2019
  • Utrecht

Ontbijtsessie ‘Warmtenetten’

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat de ontbijtsessie ‘Warmtenetten’ is verplaatst naar woensdag 2 oktober. 

Wat zijn de stappen en uitdagingen bij het realiseren van een warmtenet?

Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat warmtenetten in de helft van de warmtebehoefte zullen gaan voorzien. Dat is een kwart van de totale energiebehoefte. Er staat op dit gebied dus veel te gebeuren!

De uitdagingen zijn echter complex. Aan vraag en aanbod moet evenredig worden voldaan, voor de winning, opslag en distributie van warmte is goede infrastructuur nodig met grote reikwijdte, van lokaal tot regionaal. Bovendien moeten de ontwikkelingskosten van warmtenetten gedragen worden en dient de verkoopprijs van warmte in relatie tot de gasprijs toereikend te zijn. Hierdoor kent de realisatie van een warmtenet een lange doorlooptijd, en is het opstellen van de value case en het verkrijgen van financiering voor warmtenetten verre van eenvoudig.

Bij de beoordeling van de financierbaarheid van een warmtenet speelt de maatschappelijke impact van het project een belangrijke rol: Welke maatschappelijke waarden verantwoorden het gebruik van het warmtenet? Welke ‘kpi’s’ worden gehanteerd om de (extra) waardecreatie in beeld te brengen in de value case?

Deze uitdagingen en vragen komen uitgebreid aan bod tijdens een interactieve Zanders-Catena ontbijtsessie. Gastspreker Hans Bolscher (Bestuurder Warmte Participatie Fonds Zuid-Holland en Commissaris bij Stadsverwarming Purmerend), deelt tijdens de ontbijtsessie zijn ervaringen uit de praktijk.

Voor wie?

Deze kostenloze sessie is gericht aan publieke en semiplublieke instellingen (zoals provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties) en specifiek samengesteld voor degenen binnen deze organisaties die verantwoordelijk zijn voor energietransitie-projecten en de financiering hiervan. U kunt zich inschrijven via onderstaande button.

Voorbehoud: Onze insteek is het organiseren van een kleine en interactieve ontbijtsessie. Gegeven het beperkte aantal plaatsen dat beschikbaar is, behouden wij het recht voor om uw inschrijving te herzien, bijvoorbeeld indien uw organisatie niet tot de beoogde doelgroep behoort.

Agenda

Time Content
08:00  Ontvangst inclusief ontbijt
08:30  –     Opening door Hendrik Pons (directeur Zanders)
–     Gastspreker Hans Bolscher (Bestuurder Warmte Participatie Fonds
Zuid-Holland en Commissaris bij Stadsverwarming Purmerend)
–     Voorbeeld uit de praktijk
–     De value case en de financierbaarheid van Warmtenetten
door Meindert Jansberg (directeur Catena Investments BV)
–     Stellingen en discussie
10:15  Afsluiting

 

Datum: 2 oktober
Tijd: 08:00 – 10:15 AM
Locatie: Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6, 3521 AG Utrecht

 

 

Heeft u vragen omtrent de ontbijtsessie ‘Warmtenetten’, neem gerust contact op met Hendrik Pons of Caroline Bongaerts.

 

Caroline Bongaerts    
Hendrik Pons Caroline Bongaerts