Filter op: Treasury management

Alle filters verwijderen


Argos: nieuwe smeerolie voor de Treasury

Een goed voorbeeld voor hoe een dergelijk project aangepakt zou moeten worden.

Om een aantal activiteiten te kunnen integreren en daarmee de efficiëntie te verbeteren, besloot oliebedrijf Argos een nieuw treasury-managementsysteem (TMS) aan te schaffen. De keuze viel op IT2, met een zeer positief resultaat: “Voor andere corporates is dit een goed voorbeeld voor hoe een dergelijk project aangepakt zou moeten worden.”

Lees meer

Acomo’s nieuwe handelspartners

Ruim vierhonderd jaar na de oprichting van VOC verhandelt Acomo, een groep van zeven handelshuizen, producten die sterk doen denken aan die succesperiode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Om naar de toekomst te groeien wilde de groep een nieuw startpunt creëren voor zijn financiering.

Lees meer

Switch naar standaardisering

GlobalCollect stapte over op SWIFT Alliance Lite 2 voor corporates

De overstap naar een nieuw systeem is doorgaans een gecompliceerd en tijdrovend proces. Dat geldt vooral voor een bedrijf als GlobalCollect, dat dagelijks honderdduizenden online transacties bij banken over de hele wereld verwerkt. Hoe pakte deze payment service provider (PSP) de complexe uitdaging aan bij de keuze voor SWIFT als nieuw systeem?

Lees meer

Stroomlijning van de bankrekeningstructuur bij Nexans

De activiteitenportefeuille van Nexans is de afgelopen jaren sterk uitgebreid als gevolg van diverse overnames en fusies in de opkomende landen. Het concern is inmiddels wereldwijd in veertig landen actief. En niet alleen het bedrijf is gegroeid, maar ook de treasury. Die heeft inmiddels het punt bereikt waar meer efficiency in de bankrekeningstructuur vereist is.

Lees meer

Nieuwe efficiëntie in complexe ouderenzorg

Stichting Sint Jacob speelt in op de veranderde zorgsector

Ouderenzorg is in beweging. De oudere van nu heeft andere wensen, meer mogelijkheden en kan langer zelfstandig leven. Van de zorgverlener vraagt deze tendens een andere aanpak. Stichting Sint Jacob speelt erop in en bouwt, met zwarte cijfers, aan de kwaliteit en keuzevrijheid van ouderenzorg.

Lees meer