Filter op: Treasury management

Alle filters verwijderen


Endemol Shine’s nieuwe treasuryshow

Endemol Shine Group (ESG), een internationaal opererend Nederlands mediabedrijf, is ’s werelds grootste onafhankelijke producent en distributeur van formats. Het bedrijf is in bezit van private equity-investeerders en voornamelijk gegroeid door overnames. Als gevolg daarvan was de treasury-organisatie grotendeels decentraal. In 2017 besloot het nieuwe treasuryteam een transformatieproject te starten om het beschikbare potentieel van de Treasury te ontsluiten en daarmee de groeiambities van het bedrijf te ondersteunen.

Lees meer

Het Diakonessenhuis: maatschappelijk verantwoord bouwen

Omdat omvangrijke (ver)nieuwbouw niet jaarlijks, maar eerder eens in de tien tot twintig jaar plaatsvindt, vormen de kapitaallasten voor ziekenhuizen vaak golfbewegingen. Met een aantal grote noodzakelijke verbouwingen achter de rug én in het verschiet, is het voor het Diakonessenhuis belangrijk om marktconforme leningen, met voldoende flexibiliteit, af te kunnen sluiten. Hoe pakt dit ziekenhuis dit aan?

Lees meer

De treasury-impact van JCI’s strategische transacties

In de zomer van 2015 kondigde Johnson Controls International (JCI) aan haar automotive-divisie via een spinoff af te stoten in het nieuwe bedrijf Adient. Kort daarna kondigde de multinational een fusie aan met het brandbeveiligingsbedrijf Tyco. Welke impact hadden deze transacties op de treasury-activiteiten van JCI?

Lees meer

Gasunie: mee in de transactie

Sinds 1963, toen het eerste aardgas bij Slochteren werd geproduceerd, beheert Gasunie het Nederlandse gasnet. Mede door die enorme gasvondst is Nederland een typisch gasland geworden. Maar de energiemix verandert, gaat zich meer richten op een duurzame energievoorziening. Gasunie beweegt daarin mee, inspelend op de belangrijke rol die gas – aardgas, maar in toenemende mate hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof – in deze energietransitie kan vertegenwoordigen. Ook richt Gasunie zich tegenwoordig op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld warmtenetten. De aangepaste strategie van de gasdistributeur beïnvloedt ook de treasury-activiteiten.

Lees meer

De hybride rol van Treasury bij Boskalis

Als maritieme multinational werkt Boskalis wereldwijd aan grootschalige projecten. Door de complexiteit die daarmee ontstaat, heeft Treasury een duidelijke strategische rol binnen de onderneming verworven. De afdeling is daarmee een voorbeeld voor andere multinationals.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken