Endemol Shine’s nieuwe treasuryshow

Endemol Shine’s nieuwe treasuryshow

Endemol Shine Group (ESG), een internationaal opererend Nederlands mediabedrijf, is ’s werelds grootste onafhankelijke producent en distributeur van formats. Het bedrijf is in bezit van private equity-investeerders en voornamelijk gegroeid door overnames. Als gevolg daarvan was de treasury-organisatie grotendeels decentraal. In 2017 besloot het nieuwe treasuryteam een transformatieproject te starten om het beschikbare potentieel van de Treasury te ontsluiten en daarmee de groeiambities van het bedrijf te ondersteunen.

In 2017 maakte ESG meer dan 800 producties, die op meer dan 275 kanalen wereldwijd worden uitgezonden. De omzet van de groep bedraagt ongeveer 2 miljard euro. Tot de grote hits behoren veel non-scripted formats, zoals Masterchef, Big Brother, Your Face Sounds Familiar, Fear Factor en Hunted. De scripted business van het bedrijf richt zich op scripts voor films en televisieseries met een langere levenscyclus, zoals de drama-blockbusters Black Mirror, Humans, Peaky Blinders en Broadchurch. Deze series zijn in meer dan honderd regio’s verkocht. Een ander voorbeeld is de veelgeprezen Zweedse serie Bron/The Bridge, die in aangepaste vorm voor verschillende regio’s succesvol is aangeboden.

Als gevolg van de groei, voornamelijk door kleine overnames en de fusie van de Endemol- en Shine-activiteiten, ontbrak op centraal niveau volledige zichtbaarheid in de treasury-activiteiten. Als gevolg daarvan was Treasury in het hoofdkantoor niet op de hoogte van de dagelijkse kasstromen over de ruim duizend bankrekeningen bij meer dan veertig banken, wat resulteerde in grote hoeveelheden trapped cash. Bovendien is er relatief veel vreemd vermogen en zijn extra financieringsmogelijkheden daardoor beperkt. Hoewel er een treasurymanagementsysteem (TMS) aanwezig was, werd dit vooral gebruikt om intercompany-rekeningen te onderhouden.

Tijd voor verandering

Begin 2017 onderging ESG’s treasuryteam wat wijzigingen en een kleine uitbreiding. Intussen begon de vraag naar scripted business snel te groeien. “Voor deze scripted producties moeten we meer investeren, en vanwege de langere productietijd betaalt de klant ESG later”, legt Albert Hollema, treasury director bij Endemol Shine Group, uit. “Dus door de langere levenscyclus van deze producties hadden onze opco’s (operationele bedrijven, red.) meer werkkapitaal nodig. Voor ons is er geen echt kredietrisico – de contracten zijn altijd getekend voordat we met produceren beginnen, dus we weten dat de klant zal betalen – maar we moeten wel een kloof overbruggen tussen produceren en betaald krijgen. De cash conversion cycle is belangrijk voor ons.

De verschuiving naar meer scripted producties heeft geleid tot beduidend langere cash conversion cycles, waardoor de behoefte aan werkkapitaal toenam. De non-scripted producties, zoals The Wall en Deal Or No Deal, hebben kortere cash conversion cycles en zijn daarom belangrijk voor de financiering van onze business.” ”We zijn een bedrijf met veel vreemd vermogen en hebben een credit rating van CCC +, dus voor aanvullende financiering kunnen we niet gewoon naar een bank gaan”, legt Hollema verder uit. “Ook onze twee aandeelhouders – Apollo en Fox – wilden niet nog meer extra geld in het bedrijf steken.”

De financiering van een toename van het werkkapitaal moest dus komen vanuit de bestaande middelen van het bedrijf. Hollema: “Er was veel geld in de organisatie, maar verspreid over alle verschillende bankrekeningen en in verschillende entiteiten op verschillende locaties. Als we die hoeveelheid trapped cash zouden kunnen vrijspelen zou dat een mooie financieringsbron zijn. Daarom zijn we een treasury-transformatieproject begonnen: om onze treasury-activiteiten efficiënter te maken en om de cash binnen ons bedrijf te gebruiken om onze groei mee te financieren. Door groei op die manier te faciliteren konden we hogere winsten en betere cashflow genereren, wat ons helpt onze schulden te verminderen en zo uit de hoge leverage-situatie te komen.”

Naar een betere categorie

De treasurytransformatie omvatte een verbeterd gebruik van een TMS, bankconnectiviteit en nieuwe treasuryprocessen. “We hadden een echte businesspartner nodig als TMS-leverancier, die een oplossing bood die ons echt zou helpen in de hedendaagse markten”, vertelt Hollema. “We hebben contact gezocht met verschillende providers en tegelijkertijd hadden we contact met Zanders – zij hielpen ons al op treasurygebied. Ze vertelden ons over hun nieuwe aanbod, de Treasury Continuity Service (TCS), bestaande uit een bepaald aantal adviesdagen per maand waarop ze treasury-ondersteuning, een hoogwaardig TMS en toegang tot hun kennisdatabase bieden. Dat leek erg nuttig en paste goed bij onze behoeften.

We zijn een relatief klein bedrijf en de interesse van systeemproviders bleek daardoor niet overal even groot, maar dankzij de steun van Zanders stegen we naar een hogere categorie op de lijsten van de systeemleveranciers. Daarmee hebben we nu een geavanceerd systeem dat we normaal niet zouden hebben aangekocht. Een ander belangrijk punt was dat het ons een software as a service (SAAS)-oplossing bood, waarvoor in principe geen interne IT-ondersteuning nodig is. Updates worden regelmatig uitgevoerd en houden ons systeem altijd up-to-date. Voor ons was de combinatie van ondersteunende elementen dus aantrekkelijk.”

Awards

Volgens Dave van der Zwan, deputy treasurer bij Endemol Shine, verliep het implementatieproces snel en soepel: “Als team hebben we nauw samengewerkt en binnen vier maanden waren we live op FIS’ Integrity SaaS.” Tegelijkertijd besloot het bedrijf via Swift nieuwe bankconnectiviteit op te zetten om de bankafschriften te ontvangen en op efficiënte wijze via het TMS toegang te krijgen tot liquiditeiten. “We hebben veel opco’s en ontdekten dat we als groep meer dan duizend bankrekeningen hadden. Tot dat moment was de informatie over veel van deze rekeningen alleen na maandeinde beschikbaar, of na het weekeinde voor de grotere opco’s, nadat de kasstroomprognose was ingediend. Via de managed bank connectivity-oplossing van FIS’s Swift Service Bureau slaagden we erin om rechtstreeks contact te leggen met al onze banken om dagelijks alle saldi en mutaties van alle opco’s op te halen. Nu kunnen we precies zien hoeveel geld een individuele opco bezit en hoeveel daarvan kan worden onttrokken. Dat is erg handig.

Tijdens de implementatie hebben we ook voorgesteld dat we het geld actief van en naar de opco-accounts kunnen verplaatsen.” De innovatieve systeemoplossing zorgde voor twee prijzen. Global Finance beloonde Endemol Shine voor zijn ‘Best Treasury Management Systems Program’ en Treasury Today gaf een Adam Smith Award in de categorie ‘Highly Commended – One to Watch’. Hollema: “Tijdens de EuroFinance-conferentie in oktober 2017 presenteerden we ons project en was het publiek onder de indruk van wat we in zo’n kort tijdsbestek hadden bereikt; de oplossing, de aanpak, het projectmanagement in combinatie met een scrumaanpak, waarbij het proces in kleine stukjes werd opgeknipt.”

Sneeuwbaleffect

Dus wat maakte dit project precies zo succesvol? Van der Zwan: “Ons doel was om liquiditeit vrij te spelen ten behoeve van ons werkkapitaal. Daardoor konden we het bedrijf volgens plan blijven financieren, zonder bepaalde producties uit te hoeven stellen. De business case was eenvoudig gemaakt vanuit treasuryperspectief, het verdiende zichzelf snel terug, maar ontsloot ook de liquiditeit die we nodig hebben om de business te kunnen laten groeien. Tijdens het proces was er sprake van een sneeuwbaleffect, waardoor we van de ene optimalisatie tot de andere kwamen. Ook de opco’s realiseerden wat we probeerden te bereiken en stelden hun eigen initiatieven voor, die perfect pasten in onze algemene strategie.

Veel elementen in dit transformatieproces kwamen samen, dankzij een klein en kwalitatief sterk team van Endemol Shine- en Zanders-mensen.” Hollema knikt bevestigend: “Vanuit investeringsoogpunt was het treasury-transformatieproject een echt succes. Door trapped cash voor het bedrijf te ontsluiten, wordt de hele business case voornamelijk betaald uit de besparingen die in de eerste zes maanden zijn behaald. Gezien onze rating van CCC+ zijn onze financieringskosten hoog. Vanuit dat perspectief begonnen we medio 2017 te bouwen en tegen het einde van het jaar was de investering in de transformatie terugbetaald.”

To be continued…

Voor Endemol Shine Group was dit het eerste keer dat bepaalde activiteiten op deze schaal werden gecentraliseerd. Van der Zwan: “Als we voor een ‘big bang’-bankrationalisatieaanpak hadden gekozen en opco’s hadden verplicht hun factureringsgegevens, e-bankieren en dergelijke te wijzigen, hadden we veel weerstand gekregen. In plaats daarvan zeiden we: je kunt bij je bank blijven, dingen zullen blijven zoals ze zijn, we willen alleen zichtbaarheid en toegang. We wilden dat de transformatie de dagelijkse gang van zaken zo weinig mogelijk verstoorde, maar intussen wisten we precies wat ons einddoel was. Stapsgewijs, met steun van de opco’s, gaan we naar dat einddoel. Zodra je de eerste stap zet, wordt de volgende vanzelf duidelijk, en die reactie was precies wat we bij onze opco’s zagen. De ondersteuning die we kregen, van zowel management als opco’s, was van grote waarde tijdens de implementatie.” Zanders-consultant Adela Kozelova voegt hieraan toe: “Het treasuryteam van Endemol Shine handelde snel maar tegelijkertijd stap voor stap, om zoveel mogelijk mensen aan boord te krijgen – een goed voorbeeld voor veel bedrijven.”

Met een grotere zichtbaarheid van de cash kan het treasuryteam beter beoordelen welke bedrijven het goed doen en waar kapitaal kan worden gealloceerd. “We halen nu informatie uit de bankafschriften, waarvoor geen aanvullende rapportage van de opco’s nodig is, maar die zeer nuttig is voor ons als groep, en zelfs kan worden gezien als early warning indicator voor hoe onze onderdelen presteren”, conludeert Hollema. “Onder de volgende stappen valt het creëren van cash winst- & verliesrekeningen en cashflow-overzichten op basis van al deze informatie, waarbij meer handmatige processen worden geëlimineerd door de lokale ERP’s te integreren met FIS Integrity om de real-time cashprognose te verbeteren. Betere controle van valutarisico en vereenvoudiging van het IC-afwikkelingsproces door het optimaliseren van de inhouse bank-module staan ook hoog op onze prioriteitenlijst.

Om het leven van de opco’s makkelijker te maken, moeten de banken en bankrekeningen verder worden gerationaliseerd. Ze doen veel dingen die beter gecentraliseerd kunnen worden, waardoor ze zich op hun business kunnen focussen. Wij zijn een businesspartner voor onze opco’s, wij zorgen voor de hele financiële logistiek. Zanders en FIS zijn onze sparringpartners waar we gebruik van maken om te bespreken wat we doen in de volgende fase.