“Treasury heeft technisch onderlegde mensen nodig”

“Treasury heeft technisch onderlegde mensen nodig”

Zanders en Citi maakten samen een whitepaper die perspectieven voor de toekomst van corporate treasury belicht.

Snelgroeiende technologische ontwikkelingen versnellen het tempo van verandering voor treasury.

Ron Chakravarti, Citi’s global head of treasury advisory, en Zanders-partner Laurens Tijdhof bespreken hier de belangrijkste thema’s.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die de toegevoegde waarde van treasury binnen ondernemingen beïnvloeden?

Laurens Tijdhof (LT): “De businessmodellen veranderen. In de decennia na de introductie van internet zijn ‘digital natives’ – een nieuwe groep multinationals, zoals Uber en Google – naar voren gekomen en hebben ze alle industriële sectoren verstoord. Deze bedrijven herbergen minder legacy dan de traditionele multinationals. Treasury speelt een belangrijke rol in die digital native-omgeving, bijvoorbeeld bij betalingsinnovatie in e-commerce. Traditionele multinationals hebben meestal te maken met veel legacy, vanwege fusies en overnames in hun geschiedenis. Voor hen is de verandering meer transformerend van aard, omdat ze iets anders doen dan in de afgelopen decennia, of zelfs in de afgelopen eeuw. Dit is een van de elementen waar treasury aanzienlijke waarde kan toevoegen; door vanuit financieel oogpunt te begrijpen waar het bedrijf zich in de huidige cyclus bevindt en om te zien welke dingen moeten worden veranderd, bijgewerkt of geoptimaliseerd om waarde toe te voegen.”

Ron Chakravarti (RC): “Ten eerste is het tempo van de veranderingen in de handel toegenomen, aangedreven door nieuwe technologieën en nieuwe manieren van zakendoen. Deze verschuiven de timing, waarde en het volume van de kasstromen, en dat heeft natuurlijk invloed op de Treasury. Ten tweede, omdat Treasury altijd de regelgeving en de cashflow-impact van veranderingen in de wereldwijde belastingheffing moet beheren, is het tempo van de veranderingen hierin ook toegenomen. Ten slotte heeft de huidige geopolitieke onzekerheid aanvullende overwegingen gecreëerd. Corporate treasurers moeten er daarom voor zorgen dat hun teams steeds alerter worden om met al deze kwesties om te kunnen gaan. Het goede nieuws is dat de beschikbaarheid van nieuwe technologieën, data en kunstmatige intelligentie (AI) de potentie heeft om de manier van werken van Treasury te veranderen en toegevoegde waarde te creëren.”

In hoeverre zijn ondernemingen klaar voor nieuwe technologie?

LT: “Alvorens een bedrijf kan toetreden tot de ‘volwassen’ fase van treasury zal het eerst de basis goed op orde moeten hebben. Dit betekent dat het zich moet focussen op centralisatie, standaardisering en automatisering, meestal met behulp van traditionele technologie zoals een treasurymanagementsysteem (TMS) of een ERP-systeem. En als het over deze systemen beschikt, moet het er voor zorgen dat ze eerst optimaal gebruikt worden en er optimaal van wordt geprofiteerd. Als je de basis eenmaal goed hebt, kun je met de nieuwe digitale of exponentiële technologieën naar de volgende fase van een ‘slimme treasury’. Dan kun je als bedrijf profiteren van de goede basis en meer op analytische wijze gebruikmaken van de data, met algoritmen of nieuwere technologieën zoals RPA (robotic process automation) of AI.”

RC: “Ik ben het er helemaal mee eens dat je eerst de basis op orde moet hebben door eerst het pad naar een efficiënte Treasury te voltooien. Treasury bevindt zich op een evolutiepad om eerst efficiënt, dan slim en uiteindelijk geïntegreerd te worden. Efficiënt worden betekent dat je moet standaardiseren, centraliseren en automatiseren. Zelfs onder de grote multinationals bevinden zich bedrijven die niet volwassen, gecentraliseerde treasurymodellen hebben. Het verkrijgen van een best-in-class-model is bepalend. In de meeste sectoren omvat dit een functioneel gecentraliseerd, regionaal verdeeld treasurymodel, met operationele treasury in een gemeenschappelijke infrastructuur en processen. Als je er eenmaal substantieel bent, kun je werken aan de volgende verandering, door de overstap te maken naar een slimme Treasury. En uiteindelijk naar een geïntegreerde Treasury.”

Hoe zou een treasurer moeten omgaan met de continue veranderingen die worden aangedreven door exponentiële technologieën?

RC: “Nou, een probleem is dat – zoals ons whitepaper beschrijft – slechts 14 procent van de bedrijven een digitale strategie op treasuryniveau heeft. Waarom is dit zo laag? Een reden is de beschikbaarheid van de juiste middelen. Treasurers hebben zich eerder moeten aanpassen aan technologische veranderingen, maar de huidige veranderingen gaan veel sneller – voor treasury en de bredere business. Bij treasury draait het uiteindelijk allemaal om informatie. Tegenwoordig heeft de treasuryfunctie meer dan ooit mensen nodig die technologisch onderlegd zijn. Mensen die kunnen duiden wat er verandert en hoe technologie het best kan worden ingezet. Dat wordt steeds belangrijker voor het creëren van waarde voor het bedrijf. Treasuryteams erkennen dat ze een digitale strategie moeten hebben, maar vele zijn niet fully equiped om er een te definiëren. Om hun digitale treasurystrategie te kunnen bepalen zoeken ze hulp van marktleiders met een treasuryraamwerk. Dat is een van de redenen voor deze samenwerking tussen Citi en Zanders; in veel gevallen erkennen we dat we het beter samen kunnen doen, om de toegevoegde waarde voor onze gemeenschappelijke klanten te creëren.”

LT: “Als je de huidige situatie vergelijkt met tien jaar geleden, zou een treasurer alleen nieuwe technologie kopen als er echt behoefte aan was. Tegenwoordig is er nieuwe technologie die veel treasurers niet volledig begrijpen – in de zin van welke problemen deze technologie voor het bedrijf zou kunnen oplossen. Wat je nu vaak ziet, is dat treasurers beginnen met kleine projecten, proofs of concepts, om wat innovatieve ideeën te testen. Je kunt het vergelijken met de iPhone; toen Steve Jobs die uitvond, duurde het even voordat mensen echt begrepen wat ze ermee moesten doen en welke waarde het zou toevoegen in hun leven. Eerst moet je zien wat het is, wat het voor je kan doen, of het een echt probleem kan oplossen. Dat is het spannende stadium waarin we ons nu bevinden. Sommige treasurers nemen de eerste stap, anderen zijn meer volgers die eerst willen zien hoe het anderen vooruit heeft gebracht.”

Waar kunnen deze nieuwste technologieën de treasuryfunctie echt verbeteren? Zijn er ook issues die ze niet kunnen oplossen?

LT: “Bij treasury draait alles om informatie en data. Er is veel informatie beschikbaar in een treasury-omgeving en soms heb je nieuwe technologieën en gestandaardiseerde processen nodig om de waarde van deze data te ontsluiten. Treasury beslaat een grote hoeveelheid gestructureerde data in allerlei systemen. Als je dat data-inzicht wilt vertalen naar waardevolle conclusies, dan is technologie waarschijnlijk de juiste enabler om daarbij te helpen, bijvoorbeeld door middel van data-analyse en visualisatie. Maar als de data niet centraal beschikbaar zijn in een datawarehouse of datameer, dan is dat het eerste waar het bedrijf aan moet werken; om er iets mee te kunnen doen moeten data centraal beschikbaar zijn. Helaas zitten veel grote multinationals nog steeds in dat stadium, ze hebben nog steeds data die zeer gefragmenteerd en gedecentraliseerd zijn. Voor die bedrijven zou je kunnen zeggen dat de nieuwste technologieën te vroeg zijn gekomen.”

RC: “Wat zal de Treasury verbeteren? We moeten ons eerst afvragen wat treasurers van plan zijn te doen. Vandaag de dag zien we een toenemende vraag van corporate treasurers naar geïntegreerde beslissingsondersteunende tools die verder gaan dan wat een TMS kan bieden. Daarom doen we bij Citi een aantal experimenten, werken we samen met onze klanten en fintechs, en maken we de reis van onze klanten naar smart treasury mogelijk. Dit gaat over de stap van beschrijvende analyses naar beslissingsondersteuning en beslissingsautomatisering, en het bieden van de mogelijkheid om de volledige automatisering van operationele treasury te realiseren. Wat niet wordt opgelost? Nou, we zullen er niet in 2020 zijn, maar we zullen zeker snel de eerste stappen zien van deze transitie naar een volledig geautomatiseerde operationele Treasury. En dat is wat er zo boeiend aan is.”

Klik hier om de whitepaper The Future of Corporate Treasury te downloaden