Filter op: Zorg

Alle filters verwijderen


Het Diakonessenhuis: maatschappelijk verantwoord bouwen

Omdat omvangrijke (ver)nieuwbouw niet jaarlijks, maar eerder eens in de tien tot twintig jaar plaatsvindt, vormen de kapitaallasten voor ziekenhuizen vaak golfbewegingen. Met een aantal grote noodzakelijke verbouwingen achter de rug én in het verschiet, is het voor het Diakonessenhuis belangrijk om marktconforme leningen, met voldoende flexibiliteit, af te kunnen sluiten. Hoe pakt dit ziekenhuis dit aan?

Lees meer

Meander Medisch Centrum: geborgd voor meer zorg

Eind 2013 werd het opgeleverd: het nieuwe Meander Medisch Centrum. In het financieringstraject voor dit Amersfoortse ziekenhuis, dat vijf jaar eerder was ingezet, ondervond Meander de gevolgen van de kredietcrisis. Toen in 2016 de nieuwbouwactiviteiten definitief achter de rug waren was het tijd voor Meander om te gaan kijken naar een aantrekkelijker herfinanciering, met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Lees meer

De verbeterde inzichten van De Wever ‘vanuit de financiële bril’

Stichting De Wever heeft begin dit jaar besloten om haar treasury-organisatie op peil te brengen. Hiertoe is onder meer het treasurystatuut vernieuwd en is het meerjarenprognosemodel verder geprofessionaliseerd. De Tilburgse zorgorganisatie kreeg daardoor beter zicht op de fi nanciële gevolgen van de besluiten waar zij voor staat.

Lees meer

Zuidwester: een koers op eigen merites

Zorgverlener Zuidwester balanceerde in 2007 op de rand van het faillissement. Acht jaar later, na een noodzakelijke koersverandering en een aantal grote uitdagingen, ligt de stichting financieel weer in veilige haven.

Lees meer

Nieuwe efficiëntie in complexe ouderenzorg

Stichting Sint Jacob speelt in op de veranderde zorgsector

Ouderenzorg is in beweging. De oudere van nu heeft andere wensen, meer mogelijkheden en kan langer zelfstandig leven. Van de zorgverlener vraagt deze tendens een andere aanpak. Stichting Sint Jacob speelt erop in en bouwt, met zwarte cijfers, aan de kwaliteit en keuzevrijheid van ouderenzorg.

Lees meer