Filter op: Strategy and organization

Alle filters verwijderen


“Achmea’s uitdaging: onze kaspositie 24/7 bewaken”

Hoe gaat een verzekeraar om met de snelle ontwikkelingen in het betaalverkeer? Deze vraag legden wij voor aan Marcel Pels, die als Manager Backoffice Treasury & Cash Management bij Achmea dagelijks bezig is met het cashmanagement van de verzekeraar.

Lees meer

“Treasury heeft technisch onderlegde mensen nodig”

Zanders en Citi maakten samen een whitepaper die perspectieven voor de toekomst van corporate treasury belicht.

Lees meer

Gasunie: mee in de transactie

Sinds 1963, toen het eerste aardgas bij Slochteren werd geproduceerd, beheert Gasunie het Nederlandse gasnet. Mede door die enorme gasvondst is Nederland een typisch gasland geworden. Maar de energiemix verandert, gaat zich meer richten op een duurzame energievoorziening. Gasunie beweegt daarin mee, inspelend op de belangrijke rol die gas – aardgas, maar in toenemende mate hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof – in deze energietransitie kan vertegenwoordigen. Ook richt Gasunie zich tegenwoordig op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld warmtenetten. De aangepaste strategie van de gasdistributeur beïnvloedt ook de treasury-activiteiten.

Lees meer

VEON’s transformatie naar een optimale Treasury

Met wereldwijd meer dan 235 miljoen klanten, verspreid over een zeer diverse groep landen, is de business van VEON bijzonder complex van aard. Daarom startte deze corporate in 2016 een grootschalig transformationeel programma om de fi nanciële functie naar een hoger niveau te brengen. Ook voor de treasury-activiteiten betekende dit een ingrijpend veranderingstraject.

Lees meer

De hybride rol van Treasury bij Boskalis

Als maritieme multinational werkt Boskalis wereldwijd aan grootschalige projecten. Door de complexiteit die daarmee ontstaat, heeft Treasury een duidelijke strategische rol binnen de onderneming verworven. De afdeling is daarmee een voorbeeld voor andere multinationals.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken