Filter op: Financiele instellingen

Alle filters verwijderen


Hoe de Volksbank haar kredietrisicomodel verder aanscherpt

De afdeling Credit Risk Modelling van de Volksbank stond voor een uitdaging om nieuwe regelgeving te implementeren, waaronder nieuwe default-definiëring, de basis van de kredietrisicomodellen. Om twee modeltrajecten tegelijk te kunnen uitvoeren, riep de bank hulp in. “Hij bleek ‘one of the few’ te zijn die naast het LGD-deel ook het PD-stuk kon doen.”

Lees meer

Een centrale financial messaging hub voor Swiss Re

De Zwitserse herverzekeraar Swiss Re is de op een na grootste aanbieder ter wereld van herverzekeringen en verzekeringsgerelateerde risicoproducten.

Lees meer

FMO: voorbereid op verwachtingen en inschattingen

De International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) werd in 2014 door de International Accounting Standards Board (IASB) als opvolger van de IAS 39 afgekondigd. Vanaf 1 januari 2018 is deze van kracht, met de nodige consequenties voor financiële instellingen en corporates. Volgens Paul Buijze, director finance & mid-office bij FMO, “raakt IFRS 9 bijna alle processen en systemen.” Hoe bereidt de Nederlandse ontwikkelingsbank zich voor op de nieuwe IFRS 9-regulering?

Lees meer

De toegevoegde inzichten van stresstestscenario’s

Stresstestmodel voor Delta Lloyd Bank

Om hun risicomanagementpraktijken te beoordelen, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) de banken jaarlijks een Supervisory Review & Evaluation Process (SREP) uit te voeren, met onder meer een self assessment op het gebied van kapitaal- en liquiditeitsmanagement. Om daarbij ook het effect van specifieke stresstestscenario’s op de balans en de winstgevendheid door te kunnen rekenen, vroeg Delta Lloyd Bank Zanders een stresstestmodel te bouwen.

Lees meer

Eén tool voor risicosturing en Solvency II-rapportering

VIVAT zocht een flexibele tool

Verzekeringsbedrijf VIVAT zocht een flexibele tool waarmee het de standaardmodelberekeningen volgens de richtlijnen van Solvency II kon doen.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken