Filter op: Corporate finance capital markets

Alle filters verwijderen


De nieuwe dividendenstroom van GBE Aqua

In het voorjaar 2021 kregen de aandeelhouders van de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij (PZEM) eindelijk zicht op hun lang gekoesterde wens: direct aandeelhouderschap in Evides.

Lees meer

Gasunie: mee in de transactie

Sinds 1963, toen het eerste aardgas bij Slochteren werd geproduceerd, beheert Gasunie het Nederlandse gasnet. Mede door die enorme gasvondst is Nederland een typisch gasland geworden. Maar de energiemix verandert, gaat zich meer richten op een duurzame energievoorziening. Gasunie beweegt daarin mee, inspelend op de belangrijke rol die gas – aardgas, maar in toenemende mate hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof – in deze energietransitie kan vertegenwoordigen. Ook richt Gasunie zich tegenwoordig op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld warmtenetten. De aangepaste strategie van de gasdistributeur beïnvloedt ook de treasury-activiteiten.

Lees meer

Bucher Industries: helder zicht op de blootstelling aan translatierisico

Met de uitbreiding naar landen in het verre oosten moest Bucher Industries voor zijn buitenlandse dochterondernemingen een afweging maken: financiering in plaatselijke valuta of centrale intercompany-financiering in Zwitserse franken.

Lees meer

Sectorbanken en lagere overheden vinden elkaar

Vanaf 2018 moeten alle banken in Europa voldoen aan nieuwe Basel III-regels met betrekking tot kapitaalpositie en balansratio’s. Ook Nederlandse sectorbanken, zoals BNG Bank en NWB Bank. Zij zijn daarom al in 2014 een traject gestart om hun kapitaalposities te verbeteren. Het vermogen van een aantal provincies en gemeenten bleek hierbij een oplossing te bieden.

Lees meer

Nieuwe financiering voor speciale aardappelproducten

Lamb Weston / Meijer’s herfinanciering voor groei

Lamb Weston / Meijer, een grote fabrikant van aardappelproducten met roots in zowel de Verenigde Staten als Nederland, besloot in 2014 de capaciteit uit te breiden met een nieuwe productielijn voor zijn specialty products. De benodigde financiering bood een goede aanleiding om de huidige samenwerking met de bestaande financiers tegen het licht te houden.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken