Filter op: Business case

Alle filters verwijderen


MBO Utrecht

Een nieuwe, transparante boulevard voor eigentijds arbeidsmarktrelevant onderwijs

MBO Utrecht vernieuwt het onderwijs en investeert de komende jaren in een nieuwe onderwijsboulevard. Om dit te kunnen doen, moest de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs op zoek naar aanvullende financiering.

Lees meer

Bijzondere fondsvorming voor de Brabantse natuur

Provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Als groene provincie wil Noord-Brabant, in samenwerking met een aantal externe manifestpartners, haar Natuurnetwerk vergroten, verbinden en verbeteren. Om dit te bereiken richtte de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant op.

Lees meer

Academische ambities aan de Zuidas

In de afgelopen twee decennia maakte de Vrije Universiteit een sterke groei door. In eerste instantie deed de Amsterdamse universiteit dit zonder noemenswaardige vergroting van de huisvesting, maar sinds 2011 is de metamorfose aan de academische zijde van de Zuidas duidelijk zichtbaar. En ook voor de financiering werd een bijzondere oplossing gevonden.

Lees meer

Nieuwe efficiëntie in complexe ouderenzorg

Stichting Sint Jacob speelt in op de veranderde zorgsector

Ouderenzorg is in beweging. De oudere van nu heeft andere wensen, meer mogelijkheden en kan langer zelfstandig leven. Van de zorgverlener vraagt deze tendens een andere aanpak. Stichting Sint Jacob speelt erop in en bouwt, met zwarte cijfers, aan de kwaliteit en keuzevrijheid van ouderenzorg.

Lees meer

Grote stappen naar meer kleinschaligheid

Cordaan beantwoordt de maatwerkwensen in de caresector

Als gevolg van de vergrijzing zal de Nederlandse caresector de komende jaren een ware groeimarkt zijn. Daar komt bij dat zorghuisvesting aan heel andere wensen moet beantwoorden dan voorheen. Voor zorgaanbieder Cordaan betekenen deze ontwikkelingen dat er flink in de gebouwen geïnvesteerd moet worden.

Lees meer
Filter op markt
Filter op service
Zoeken