De treasury-impact van JCI’s strategische transacties

In de zomer van 2015 kondigde Johnson Controls International (JCI) aan haar automotive-divisie via een spinoff af te stoten in het nieuwe bedrijf Adient. Kort daarna kondigde de multinational een fusie aan met het brandbeveiligingsbedrijf Tyco. Welke impact hadden deze transacties op de treasury-activiteiten van JCI?

Lees meer

Gasunie: mee in de transactie

Sinds 1963, toen het eerste aardgas bij Slochteren werd geproduceerd, beheert Gasunie het Nederlandse gasnet. Mede door die enorme gasvondst is Nederland een typisch gasland geworden. Maar de energiemix verandert, gaat zich meer richten op een duurzame energievoorziening. Gasunie beweegt daarin mee, inspelend op de belangrijke rol die gas – aardgas, maar in toenemende mate hernieuwbare gassen zoals groen gas en waterstof – in deze energietransitie kan vertegenwoordigen. Ook richt Gasunie zich tegenwoordig op de ontwikkelingen in bijvoorbeeld warmtenetten. De aangepaste strategie van de gasdistributeur beïnvloedt ook de treasury-activiteiten.

Lees meer

VEON’s transformatie naar een optimale Treasury

Met wereldwijd meer dan 235 miljoen klanten, verspreid over een zeer diverse groep landen, is de business van VEON bijzonder complex van aard. Daarom startte deze corporate in 2016 een grootschalig transformationeel programma om de fi nanciële functie naar een hoger niveau te brengen. Ook voor de treasury-activiteiten betekende dit een ingrijpend veranderingstraject.

Lees meer

Meander Medisch Centrum: geborgd voor meer zorg

Eind 2013 werd het opgeleverd: het nieuwe Meander Medisch Centrum. In het financieringstraject voor dit Amersfoortse ziekenhuis, dat vijf jaar eerder was ingezet, ondervond Meander de gevolgen van de kredietcrisis. Toen in 2016 de nieuwbouwactiviteiten definitief achter de rug waren was het tijd voor Meander om te gaan kijken naar een aantrekkelijker herfinanciering, met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Lees meer

FMO: voorbereid op verwachtingen en inschattingen

De International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) werd in 2014 door de International Accounting Standards Board (IASB) als opvolger van de IAS 39 afgekondigd. Vanaf 1 januari 2018 is deze van kracht, met de nodige consequenties voor financiële instellingen en corporates. Volgens Paul Buijze, director finance & mid-office bij FMO, “raakt IFRS 9 bijna alle processen en systemen.” Hoe bereidt de Nederlandse ontwikkelingsbank zich voor op de nieuwe IFRS 9-regulering?

Lees meer