Voor veel organisaties kost het de nodige tijd en aandacht om leningen en derivaten eenvoudig te administreren en kasstromen te prognosticeren. Met TREASURYnxt hebben we een snelle, gebruik...

Geen inzicht zonder inzicht geen overzicht en geen uitzicht.

In een recent gepubliceerd Visiepaper Gemeenten, met als titel ‘Publieke waarde creëren door een bedrijfsmatig fundament’, komt BDO tot een aantal voor gemeenten zeer belangrijke constateringen. ...

Een nieuwe, transparante boulevard voor eigentijds arbeidsmarktrelevant onderwijs

MBO Utrecht vernieuwt het onderwijs en investeert de komende jaren in een nieuwe onderwijsboulevard. Om dit te kunnen doen, moest de instelling voor middelbaar beroepsonderwijs op zoek naar aanvullend...

Sulzer was op zoek naar een cloudplatform voor het verzamelen van zijn marktdata. Het Zwitserse bedrijf besloot om Zanders marktdataplatform te gebruiken als brug tussen de bron- en doelsystemen. Het ...

Hoe gaat een verzekeraar om met de snelle ontwikkelingen in het betaalverkeer? Deze vraag legden wij voor aan Marcel Pels, die als Manager Backoffice Treasury & Cash Management bij Achmea dagelijks be...

Als wereldwijde leverancier van de auto-industrie besloot Kongsberg Automotive zijn treasuryfunctie te transformeren. In korte tijd nam het bedrijf verschillende stappen om zijn treasury ‘volwassene...

Zanders Inside solutions

Transfer Pricing

Onze transfer pricing oplossing biedt een transparante en geautomatiseerde berekening en rapportering van financiële intercompany transacties.

IBR Lease

Onze IBR Lease oplossing biedt een snelle en betrouwbare manier om de "incremental borrowing rate" te berekenen.

ECL

Onze ECL oplossing helpt organisaties om te voldoen aan IFRS 9 regelgeving, inclusief rapportages en analyses.

Savings Modelling

Onze Saving Modelling oplossing helpt financiele organisaties met "on-demand" spaarmodellen.

Market Data Platform

Market Data Platform

Biedt een makkelijk manier om data over meerdere systemen en platformen te beheren en fungeert als centrale data hub.

Cash Pooling Solution

Cash Pooling Solution

Bepaalt rentes op cash pool en in-house bank transacties, in lijn met OECD guidelines.

TreasuryNXT

TREASURYnxt

Een geïntegreerde oplossing voor leningadministratie, kasstroombeheer en de budget cyclus.