Uitdagingen bij de vervanging van de IBOR-benchmarkrentes

Op de financiële markten zijn benchmarkrentes essentieel. Deze rentes worden gebruikt voor verschillende financiële producten, zoals obligaties, leningen en derivaten, en in het genereren van de relevante verdisconteringsfactor.

Lees meer

IFRS 17 brengt Finance en Risk dichter bij elkaar

De verzekeringssector maakt zich op voor de implementatie van IFRS 17. Daarbij wordt vooral veel aandacht besteed aan de modellering en de gevolgen ervan voor het beleid. Naast het voldoen aan de regelgeving biedt de implementatie van IFRS 17 echter ook een kans om de werelden van Finance en Risk dichter bij elkaar te brengen. De ervaringen uit andere delen van de financiële sector kunnen hierbij nuttig blijken. Yvonne Sijm, director bij Zanders, licht het toe.

Lees meer

Een vernieuwde ratio voor de zorgsector?

In de vorige column gingen we in op de current ratio voor het monitoren van liquiditeit. Deze keer nemen we de bruikbaarheid van een relatief nieuw liquiditeitsratio onder de loep: de EBITDA-marge. Beide ratio’s hebben een relatie tot de liquiditeit van de instelling, maar zijn totaal verschillend van insteek.

Lees meer

Modelrisico

Tot het modelrisico rekenen we alle risico’s die ontstaan als gevolg van oversimplificering, fouten in een model, verkeerd gebruik van een model of gebruik van een verkeerd model. Een duidelijk en uitvoerig modelrisicoraamwerk vormt de basis voor goed risicobeheer. In dit artikel wordt het raamwerk voor modelrisicobeheer van Zanders uitvoerig uit de doeken gedaan.

Lees meer

Tijd voor collectieve risicomitigatie

In april 2018 besteedde The Economist aandacht aan de scherpe toename van methaan in de atmosfeer gedurende de afgelopen tien jaar. Deze toename is niet alleen zorgwekkend omdat, net zoals koolstofdioxide, methaan warmte vasthoudt en bijdraagt aan de verwarming van de aarde. Ook zijn wetenschappers het niet eens over de oorzaak van de toename.

Lees meer