LeasePlan Bank:

beter inzicht in de rentelooptijd van spaargeld

Zes jaar geleden besloot LeasePlan haar eigen spaarbank op te richten. Om een investeringsstrategie te kunnen volgen die eigenschappen van het spaargeld weerspiegelen, is het als bank belangrijk om goed zicht te hebben op het klantgedrag van de spaarders. LeasePlan Bank besloot daarom onderzoek te doen naar de rente- en liquiditeitstypische looptijd van haar spaargeld.

Lees meer

Een nieuw valutarisicobeleid voor Philips

Als grote Nederlandse multinational heeft Philips wereldwijd te maken met valutarisico’s. De bewegingen die de verschillende valuta’s ten opzichte van elkaar maken, zijn van grote invloed op de inkomsten en de jaarrekening van het gediversifieerde technologiebedrijf. Het hedgen van dit valutarisico gebeurt nu op groepsniveau. Voor Group Treasury betekende die verandering een ingrijpende operatie.

Lees meer

Bijzondere fondsvorming voor de Brabantse natuur

Provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Als groene provincie wil Noord-Brabant, in samenwerking met een aantal externe manifestpartners, haar Natuurnetwerk vergroten, verbinden en verbeteren. Om dit te bereiken richtte de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant op.

Lees meer

Een nieuw renterisicoraamwerk voor BNG Bank

In Nederland kunnen overheden en instellingen met een maatschappelijk belang tegen lage tarieven geld lenen bij BNG Bank. Daardoor zijn de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger lager. Uiteraard is ook de balans van BNG Bank voor een deel gevoelig voor veranderingen binnen de financiële markten, waaronder de ontwikkeling van de rentecurves. Voor BNG is het daarom belangrijk een adequaat renterisicoraamwerk te hebben.

Lees meer

Accell Group: het hedgen van een actieve supply chain

Accell Group is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de markt voor fietsonderdelen en -accessoires. Jaarlijks verkoopt het bedrijf ongeveer 1,7 miljoen fietsen in meer dan 70 landen. Met die omvang en het internationale karakter is het voor Accell Group van groot belang om naast het renterisico ook het valutarisico te hedgen.

Lees meer