Meander Medisch Centrum: geborgd voor meer zorg

Eind 2013 werd het opgeleverd: het nieuwe Meander Medisch Centrum. In het financieringstraject voor dit Amersfoortse ziekenhuis, dat vijf jaar eerder was ingezet, ondervond Meander de gevolgen van de kredietcrisis. Toen in 2016 de nieuwbouwactiviteiten definitief achter de rug waren was het tijd voor Meander om te gaan kijken naar een aantrekkelijker herfinanciering, met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Lees meer

FMO: voorbereid op verwachtingen en inschattingen

De International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) werd in 2014 door de International Accounting Standards Board (IASB) als opvolger van de IAS 39 afgekondigd. Vanaf 1 januari 2018 is deze van kracht, met de nodige consequenties voor financiële instellingen en corporates. Volgens Paul Buijze, director finance & mid-office bij FMO, “raakt IFRS 9 bijna alle processen en systemen.” Hoe bereidt de Nederlandse ontwikkelingsbank zich voor op de nieuwe IFRS 9-regulering?

Lees meer

De hybride rol van Treasury bij Boskalis

Als maritieme multinational werkt Boskalis wereldwijd aan grootschalige projecten. Door de complexiteit die daarmee ontstaat, heeft Treasury een duidelijke strategische rol binnen de onderneming verworven. De afdeling is daarmee een voorbeeld voor andere multinationals.

Lees meer

De toegevoegde inzichten van stresstestscenario’s

Stresstestmodel voor Delta Lloyd Bank

Om hun risicomanagementpraktijken te beoordelen, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) de banken jaarlijks een Supervisory Review & Evaluation Process (SREP) uit te voeren, met onder meer een self assessment op het gebied van kapitaal- en liquiditeitsmanagement. Om daarbij ook het effect van specifieke stresstestscenario’s op de balans en de winstgevendheid door te kunnen rekenen, vroeg Delta Lloyd Bank Zanders een stresstestmodel te bouwen.

Lees meer

Natuurbehoudorganisatie IUCN snoeit bankenlandschap terug

De Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur (IUCN) gaf in 2014 het startschot voor een Global Cash Management Project om door de gehele organisatie het beleid en de processen op het gebied van cashmanagement te verbeteren. IUCN koos Zanders als vertrouwensadviseur om alle stappen van dit traject te begeleiden.

Lees meer