VEON’s transformatie naar een optimale Treasury

Met wereldwijd meer dan 235 miljoen klanten, verspreid over een zeer diverse groep landen, is de business van VEON bijzonder complex van aard. Daarom startte deze corporate in 2016 een grootschalig transformationeel programma om de fi nanciële functie naar een hoger niveau te brengen. Ook voor de treasury-activiteiten betekende dit een ingrijpend veranderingstraject.

Lees meer

Meander Medisch Centrum: geborgd voor meer zorg

Eind 2013 werd het opgeleverd: het nieuwe Meander Medisch Centrum. In het financieringstraject voor dit Amersfoortse ziekenhuis, dat vijf jaar eerder was ingezet, ondervond Meander de gevolgen van de kredietcrisis. Toen in 2016 de nieuwbouwactiviteiten definitief achter de rug waren was het tijd voor Meander om te gaan kijken naar een aantrekkelijker herfinanciering, met borging van het Waarborgfonds voor de Zorgsector.

Lees meer

FMO: voorbereid op verwachtingen en inschattingen

De International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) werd in 2014 door de International Accounting Standards Board (IASB) als opvolger van de IAS 39 afgekondigd. Vanaf 1 januari 2018 is deze van kracht, met de nodige consequenties voor financiële instellingen en corporates. Volgens Paul Buijze, director finance & mid-office bij FMO, “raakt IFRS 9 bijna alle processen en systemen.” Hoe bereidt de Nederlandse ontwikkelingsbank zich voor op de nieuwe IFRS 9-regulering?

Lees meer

De hybride rol van Treasury bij Boskalis

Als maritieme multinational werkt Boskalis wereldwijd aan grootschalige projecten. Door de complexiteit die daarmee ontstaat, heeft Treasury een duidelijke strategische rol binnen de onderneming verworven. De afdeling is daarmee een voorbeeld voor andere multinationals.

Lees meer

De toegevoegde inzichten van stresstestscenario’s

Stresstestmodel voor Delta Lloyd Bank

Om hun risicomanagementpraktijken te beoordelen, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) de banken jaarlijks een Supervisory Review & Evaluation Process (SREP) uit te voeren, met onder meer een self assessment op het gebied van kapitaal- en liquiditeitsmanagement. Om daarbij ook het effect van specifieke stresstestscenario’s op de balans en de winstgevendheid door te kunnen rekenen, vroeg Delta Lloyd Bank Zanders een stresstestmodel te bouwen.

Lees meer