Bijzondere fondsvorming voor de Brabantse natuur

Provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Als groene provincie wil Noord-Brabant, in samenwerking met een aantal externe manifestpartners, haar Natuurnetwerk vergroten, verbinden en verbeteren. Om dit te bereiken richtte de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant op.

Lees meer

Een nieuw renterisicoraamwerk voor BNG Bank

In Nederland kunnen overheden en instellingen met een maatschappelijk belang tegen lage tarieven geld lenen bij BNG Bank. Daardoor zijn de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger lager. Uiteraard is ook de balans van BNG Bank voor een deel gevoelig voor veranderingen binnen de financiële markten, waaronder de ontwikkeling van de rentecurves. Voor BNG is het daarom belangrijk een adequaat renterisicoraamwerk te hebben.

Lees meer

Accell Group: het hedgen van een actieve supply chain

Accell Group is wereldwijd actief in het midden- en hoge segment van de fietsenmarkt en de markt voor fietsonderdelen en -accessoires. Jaarlijks verkoopt het bedrijf ongeveer 1,7 miljoen fietsen in meer dan 70 landen. Met die omvang en het internationale karakter is het voor Accell Group van groot belang om naast het renterisico ook het valutarisico te hedgen.

Lees meer

Een bijzonder migratieproject voor hulporganisatie IOM: treasurytransformatie

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is de voornaamste intergouvernementele hulporganisatie op het gebied van migratie. De groeiende migratiestromen van het afgelopen decennium en met name van de afgelopen jaren zetten de organisatie – met de treasury-afdeling voorop – duidelijk onder druk. Om de organisatie en haar doel goed te kunnen blijven ondersteunen, moest de treasury-afdeling dringend naar een hoger plan worden getild.

Lees meer

Nieuwe financiering voor speciale aardappelproducten

Lamb Weston / Meijer’s herfinanciering voor groei

Lamb Weston / Meijer, een grote fabrikant van aardappelproducten met roots in zowel de Verenigde Staten als Nederland, besloot in 2014 de capaciteit uit te breiden met een nieuwe productielijn voor zijn specialty products. De benodigde financiering bood een goede aanleiding om de huidige samenwerking met de bestaande financiers tegen het licht te houden.

Lees meer