De verbeterde inzichten van De Wever ‘vanuit de financiële bril’

Stichting De Wever heeft begin dit jaar besloten om haar treasury-organisatie op peil te brengen. Hiertoe is onder meer het treasurystatuut vernieuwd en is het meerjarenprognosemodel verder geprofessionaliseerd. De Tilburgse zorgorganisatie kreeg daardoor beter zicht op de fi nanciële gevolgen van de besluiten waar zij voor staat.

Lees meer

Eén tool voor risicosturing en Solvency II-rapportering

VIVAT zocht een flexibele tool

Verzekeringsbedrijf VIVAT zocht een flexibele tool waarmee het de standaardmodelberekeningen volgens de richtlijnen van Solvency II kon doen.

Lees meer

De geslaagde implementatie van Sanofi’s payment factory

Toen Sanofi, een farmaceutische multinational, besloot een op SAP gebaseerde wereldwijde payment factory te implementeren, leek dit een vrijwel onmogelijke opgave.

Lees meer

Bucher Industries: helder zicht op de blootstelling aan translatierisico

Met de uitbreiding naar landen in het verre oosten moest Bucher Industries voor zijn buitenlandse dochterondernemingen een afweging maken: financiering in plaatselijke valuta of centrale intercompany-financiering in Zwitserse franken.

Lees meer

Sectorbanken en lagere overheden vinden elkaar

Vanaf 2018 moeten alle banken in Europa voldoen aan nieuwe Basel III-regels met betrekking tot kapitaalpositie en balansratio’s. Ook Nederlandse sectorbanken, zoals BNG Bank en NWB Bank. Zij zijn daarom al in 2014 een traject gestart om hun kapitaalposities te verbeteren. Het vermogen van een aantal provincies en gemeenten bleek hierbij een oplossing te bieden.

Lees meer