Sectorbanken en lagere overheden vinden elkaar

Vanaf 2018 moeten alle banken in Europa voldoen aan nieuwe Basel III-regels met betrekking tot kapitaalpositie en balansratio’s. Ook Nederlandse sectorbanken, zoals BNG Bank en NWB Bank. Zij zijn daarom al in 2014 een traject gestart om hun kapitaalposities te verbeteren. Het vermogen van een aantal provincies en gemeenten bleek hierbij een oplossing te bieden.

Lees meer

CN: Op het goede spoor richting harmonisering van betalingsverkeer

Als grootste spoorwegmaatschappij van Canada is Canadian National Railway Company (CN) een traject ingegaan om haar betalingsprocessen te vereenvoudigen, en de reconciliatie en transactiegegevens te verbeteren, waarbij ook het terugdringen van de IT-ondersteuningskosten een belangrijk doel is. Dit project vindt plaats naast een initiatief van de Canadian Payments Association (CPA) om het systeem te moderniseren en ISO 20022 toe te passen. Na het doorlopen van een grondig Request for Information (RfI)- en Request for Proposal (RfP)-proces met de banken heeft CN nu een duidelijke visie op de toekomst van bankconnectiviteit en standaarden voor betalingen wereldwijd. Ook ligt er een meerjarige roadmap om best practices in te voeren.

Lees meer

LeasePlan Bank:

beter inzicht in de rentelooptijd van spaargeld

Zes jaar geleden besloot LeasePlan haar eigen spaarbank op te richten. Om een investeringsstrategie te kunnen volgen die eigenschappen van het spaargeld weerspiegelen, is het als bank belangrijk om goed zicht te hebben op het klantgedrag van de spaarders. LeasePlan Bank besloot daarom onderzoek te doen naar de rente- en liquiditeitstypische looptijd van haar spaargeld.

Lees meer

Een nieuw valutarisicobeleid voor Philips

Als grote Nederlandse multinational heeft Philips wereldwijd te maken met valutarisico’s. De bewegingen die de verschillende valuta’s ten opzichte van elkaar maken, zijn van grote invloed op de inkomsten en de jaarrekening van het gediversifieerde technologiebedrijf. Het hedgen van dit valutarisico gebeurt nu op groepsniveau. Voor Group Treasury betekende die verandering een ingrijpende operatie.

Lees meer

Bijzondere fondsvorming voor de Brabantse natuur

Provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Als groene provincie wil Noord-Brabant, in samenwerking met een aantal externe manifestpartners, haar Natuurnetwerk vergroten, verbinden en verbeteren. Om dit te bereiken richtte de provincie het Groen Ontwikkelfonds Brabant op.

Lees meer